10. august 2016

Seofoss - Lizette udtaler

Gør hverdagen i stalden nemmere og sikrer økonomisk tilvækst

SeoFoss er et gylleadditiv, som består af en nøje udvalgt blanding af specialmineraler, som giver en særdeles god ionbytteeffekt.

  • Binder kvælstof i gyllen og giver dermed en bedre gødnings-værdi
  • Gør gyllen homogen, hvilket dermed også tilfører afgrøderne en ensartet gødning
  • Reducerer lugtgener ved at binde kvælstof i gyllen. Dette giver et bedre miljø både i stalden og i nærmiljøet til gavn for dyr og mennesker
  • Giver dig arbejdsbesparelser, fordi gyllen bliver mere homogen og dermed lettere at håndtere.
  • Let at anvende
  • Må anvendes af økologer

Testimonial

Driftsleder hos Claus Clausen i Vojens, Lizette Pilegaard udtaler: ”Vi bruger SeoFoss, fordi det letter arbejdsbyrden i forbindelse med håndtering af gyllen. Gyllen er blevet lettere at arbejde med, den er blevet mere homogen, og indeklimaet er også blevet bedre. Vi bruger nu SeoFoss de steder, hvor vi ved, der er problemer, og det bliver vi ved med.

I de sidste mange år har vi ”hjulpet” gyllen ud ved brug af en højtryksrenser i hver gyllekanal. Gyllen var så tyktfyldende, at den ikke kunne løbe af sig selv. Det er blandt andet, fordi vi bruger halm i farestalden, og det har gjort, at gyllen pakker sig mere og bliver mere tør.

lizette bruger seofoss

 

Så forsøgte vi med SeoFoss. Vi så hurtigt, at produktet begyndte at virke, og efter 3. uge var halvdelen af den gamle tørre gylle ude. Hvor det før tog hele formiddagen at få gyllen ud, bruger vi i dag kun tid på at åbne propperne. Det betyder også, at håndteringen er nemmere, da vi ikke skal bøvle med højtryksrensere. Vi har afprøvet SeoFoss i klimastalden, men det var mest med fokus på at øge kvælstofindholdet i gyllen. Kvælstofindholdet steg med 300 gram kvælstof/m 3 i klimastalden og i farestalden er det steget med 1 kg/m 3 . Vi kunne godt fristes til at bruge det i hele stalden, hvis vi skal fokusere på øget kvælstofindhold.

 

Når dyrene er i stalden, udvander vi SeoFoss ved at blande det op med vand i en vandkande. Så kan vi nemt hælde det i, uden at spalterne i stierne bliver våde. Hvis stalden er tom, strør vi inden vask lidt SeoFoss på spalterne på de steder, hvor vi ved, at gyllen er lidt tykkere.”