Stalosan B virker effektivt

Nyt hygiejnemiddel til økologer bliver godt modtaget

Som økolog kan det ind imellem være vanskeligt at finde de samme problemløsere, som konventionelle landmænd kan bruge. Det gælder også hygiejnemidler. Derfor var det en glædelig overraskelse for Erik Sejersbøl fra I/S Sejersbøl, da han hørte, at man nu kunne få det kendte produkt Stalosan til økologer. Besætningens kontaktperson ved DLG, Kresten Schultz, gjorde Erik Sejersbøl opmærksom på det nye Stalosan-produkt, som hedder Stalosan B, i starten af året. Erik Sejersbøl begyndte at bruge produktet i kalveboksene og efter at have kørt med det i et halvt års tid, er han nu så sikker på effekten, at han fortsætter med det i sengebåsene.

I kalveboksene anvendes Stalosan B ugentligt med 100 g/m2 så jævnt som muligt oven på strøelsen. I sengebåsene anvendes Stalosan B dagligt eller oftest muligt med 50-100 g/m2 så jævnt som muligt i yverområdet/bagerste del af lejet.

 

Stalosan B indeholder ikke de samme aktivstoffer som den originale Stalosan F. Til gengæld er Stalosan B opbygget ud fra samme idégrundlag som den originale Stalosan F, hvor der lægges vægt på en meget høj koncentration af aktivstoffer, lav pH-værdi og kemiske egenskaber, som neutraliserer skadelige stoffer og forbedrer staldmiljøet. Stalosan B vil skabe en betydelig effekt i alle husdyrproduktioner. 

 

Sejersbøl I/S Sejersbøl drives af Jørgen Sejersbøl sammen med sønnerne Erik, Christian og Jacob. Her driver de et økologisk landbrug med 850 køer samt ca. 1200 hektar.