VitCox giver sunde kalve

Af Per Theilgaard

Hesselhøjgård drives økologisk af Mogens Hansen og hans søn Dennis sammen med fodermesteren Anders og førsteårseleven Katrine. Gården har været drevet økologisk siden 1997 og antallet af køer er nu hastigt på vej mod de 200. Den gennemsnitlige ydelse er p.t. 9.800 kg EKM, som forventes at stige til 10.500 med nuværende foderration, og gennem de sidste 3 måneder har celletallet lagt på 130.000. ”Vi vil gerne gøre det simpelt” siger sønnen Dennis, ”og derfor er de lakterende køer alle i én gruppe, og foderplanen er også meget simpel. Foderplanen består lige nu af cirka 11,5 kg græsensilage (sam-ensileret 1.+5.+6. slæt), 5,5 kg rug og ca. 3,5 kg Naturko 29-Nord tildelt fra kraftfoderautomat. Mullerup-anlægget udfodrer automatisk rationen cirka 5 gange i døgnet.”

Sunde kalve er vigtigt

De nyfødte kalve tildeles Vitcox allerede sammen med råmælken. Tidligere havde vi problemer meget tidligt i kalvens liv, det har vi ikke længere. Vi bruger Vitcox lidt anderledes end anbefalet. Vi giver det fast gennem de første 2 uger til alle kalvene måske op til 2 x 3ml per dyr per dag. Hvis kalvene blot hænger en smule med ørerne derefter,bliver vi ved at tildele Vitcox op til 5-7 ml per dyr per dag, indtil de retter sig. Det er noget dyrere at bruge Vitcox på denne måde, men for os er det vigtigt, at kalvene er sunde og raske” siger Mogens Hansen. Resultatet er tydeligt, kalvene har alle en flot blank pels og friske blanke øjne. Kalvene får i mælkegivningsperioden normalt tildelt en mælkemængde på 2 x 3 L dagligt, og har fri adgang til kraftfoder. Det er simpelt og virker for os.