Print siden

X-Zelit

X-Zelit
Om produktet
Om produktet
Indhold
Dosering
Produktmærkater
Info+
Om produktet
Varenummer: 254465

X-Zelit er et meget effektivt diætetisk tilskudsprodukt som redukcere mælkefeber, giver højere ydelse og lavere celletal. Køer der har haft klinisk eller subklinisk mælkefeber har lavere ydelse. Læs og se meget mere om de mange fordele der er ved brugen af X-Zelit.

Produktet, X-Zelit, er et nyt og anderledes produkt til forebyggelse af såvel synlig og ikke-synlig mælkefeber. Produktet er et resultat af flere års udviklingsarbejde og forskning på Københavns Universitet. Sikrer  dyrevelfærd hos den nykælvede ko. Produktet indeholder syntetisk Zeolit som binder calcium i mave- tarmindholdet.

X-Zelit giver færre tilfælde af:

  • Mælkefeber
  • Ketose
  • Kælvningsproblemer
  • Tilbageholdt efterbyrd    
  • Metritis 
Læs mere
Produktmærkater
Indhold

Sammensætning:

Natriumaluminiumsilikat, syntetisk
Hvedestivelse, prægelatineret
 

Analytiske bestanddele:

0,00 %Kalcium
0,10 %Fosfor
0,00 %Magnesium
8,10 %Natrium

 

Dosering
  • 500 g X-Zelit® pr. ko pr. dag de sidste 2 uger før kælvning
  • Ædelysten fremmes, hvis X-Zelit® opblandes i foderet
  • Det sikres via begrænsning af fodermængden, at et dagligt indtag på 500 g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides (EU lovtekst)
  • Ophør med indgivelse efter kælvning
Produktmærkater
Dyretags