Vilofoss – Успехът в храненето

farmerЧрез нашите специалисти в областта на храненето, Vilofoss предлага услуги за индивидуално консултиране на място във фермата, с което цели оптимизиране на производството на животинска продукция чрез прецизиране на витаминните и минералните компоненти. Нашите експерти имат богат опит в разработването на фуражи за висока продуктивност в зависимост от различните нужди.

 

animalsКато добавка към нашите витаминно-минерални миксове, ние предлагаме и широка гама от допълващи продукти като млекозаместители за крави и прасета, ветеринарни продукти, продукти за подобряване на средата и хуманно отношение, продукти за дезинфекция и други уникални продукти, предлагащи решения на редица проблеми.

 

handsVilofoss желае да води в правилната посока и ние помагаме на нашите клиенти да станат лидери на пазара в своята област в най-важния бизнес на света - селското стопанство.