Политика за поверителност на Vilofoss A/S за отношенията с клиенти

Настоящата политика за поверителност обхваща следните компании:

 

Vilofoss A/S, CVR (Централен бизнес регистър) № 82776214, Axelborg, Vesterbrogade 4A, DK-1620 Копенхаген V, Дания, и Ulsnæs 34, DK-6300 Грьостен, Дания.

 

По-долу в настоящата политика заедно наричани „Vilofoss”.

 

Във връзка с продажбата, покупката и маркетинга на нашите продукти и услуги и в качеството ни на администратор на данни, Vilofoss събира и обработва лични данни за клиенти, доставчици, членове и потребители на нашите уеб сайтове и социални медии.

 

Тази политика за поверителност описва обработката, използването и разкриването от наша страна на лични данни в тази връзка.

 

Категории данни и целите, за които се събират

 

Ние събираме и обработваме следните категории лични данни за Вас:

 

 • Лични и служебни данни за контакт
  • Име
  • Адрес
  • Телефонен номер
  • Имейл адрес
 • Клиентски номер
 • Местоположение
 • CVR номер (и номер в Търговски регистър)
 • Професия и длъжност
 • Правна форма
 • Банкова информация и кредитоспособност
 • История от Google Analytics (чрез уебсайта на DLG)
 • Потребителско име
 • Номер на факс
 • Език (по отношение на получателите на бюлетините)
 • Информация за собствеността

  Целите, за които събираме и обработваме данните са:

   

 • Управление на отношенията с клиентите и членовете, включително:
  • Обработка на поръчки
  • Създаване на клиентски профил и текущите взаимоотношения
  • Доставка на стоки/продукти

 


 

 

 • Сключване и изпълнение на договори, включително фактуриране и събиране на дългове
 • Кредитен рейтинг
 • Управление на процедурите за окончателно оформление
 • Маркетинг на нашите продукти
 • Продуктов анализ

   

 • Спазване на действащото законодателство (напр. Общия регламент за защита на данните на ЕС („ОРЗД”) и датския Закон за защита на данните) и други законови задължения:
  • Задължение за документиране
  • Изпълнение и поддръжка на технически и организационни мерки за сигурност
  • Обработване на запитвания и жалби от субектите на данни и други
  • Обработване на проверки и запитвания от надзорни органи
  • Обработване на спорове със субекти на данни и трети страни.

 

Профилиране и автоматизирани индивидуални решения

 

Профилиране:

 

Vilofoss използва профилиране, с цел предлагане на конкретни и подходящи продукти въз основа на предпочитания и за маркетингови цели.

 

Автоматизирани индивидуални решения:

 

Vilofoss използва автоматизирани индивидуални решения във връзка с одобрение на кредит на поръчки, с цел предотвратяване на финансови загуби за Vilofoss.

Източници

 

Лични данни се събират от Вас по линия на отношенията с клиентите и членовете. В някои случаи се събират лични данни от:

 

 • Уебсайтът на Vilofoss във връзка с попълването на формуляри и "бисквитки";
 • RKI във връзка с кредитни рейтинги;
 • Датската Агенция за опазване на околната среда във връзка с покупката/продажбата на торове; и
 • Bisnode във връзка с маркетинга.

 

Правно основание за събиране и обработване на лични данни

 

Правното основание за събирането, обработването и разкриването на личните Ви данни от наша страна е както следва:

 


 

 

 • Обработването е необходимо за изпълнение или сключване на договор, по който субектът на данни е страна; вж. член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
 • Обработването е необходимо за целите на изпълнение на законовите задължения; вж. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
 • Субектът на данните е дал/ще даде съгласието си за обработването; вж. член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Гражданските регистрационни номера се обработват в определени случаи, когато обработването е необходимо за регистрирането, упражняването или защитата на правни искове; вж. раздел 11(2), ал. 4 от Закона за защита на данните, вж. член 9, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
 • Обработването е необходимо за спазване на правно задължение, което е приложимо за администратора на данни.
  • Датският Закон за регистриране на собственост

    

   Когато събираме лични данни директно от Вас с цел обработка на клиенти и членство, Вие ни предоставяте лични данни, за да можете да сключите договор с нас. Вие сте длъжни да ни предоставите такива лични данни. В случай че не ни предоставите личните данни, няма да можем да встъпим в клиентски и членски отношения, тъй като данните са необходими за изпълнението на договора и съгласно горното правно основание.

    

   Когато събираме лични данни директно от Вас с цел маркетинг, Вие ни давате личните данни доброволно. Вие не сте длъжни да ни предоставяте такива лични данни. В случай че не ни предоставите личните данни, няма да можем да насочим нашия маркетинг към конкретната нужда.

    

   Правно основание за разкриване на лични данни

    

   Личните данни ще бъдат разкрити и споделени със следните получатели:

    

 • Датската Агенция по опазване на природата и Датската служба за насърчаване на бизнеса
 • RKI (Experian A/S)
 • Банки
 • Превозвачи/външни транспортни фирми
 • Адвокати

   

   

  Целта и правното основание за разкриване на лични данни са както следва:

   

 • Разкриването е необходимо за изпълнение или сключване на договор, по който субектът на данни е страна; вж. член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

 


 

 

 • Разкриването е необходимо за целите на изпълнение на законовите задължения; вж. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
 • Субектът на данните е дал съгласието си за обработването; вж. член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Гражданските регистрационни номера се обработват в определени случаи, когато разкриването е необходимо за регистрирането, упражняването или защитата на правни искове; виж раздел 11(2), ал. 4 от Закона за защита на данните, вж. член 9, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
 • Регистрирането е необходимо с цел спазване на правно задължение, което е приложимо за администратора на данни.
  • Датската Наредба за използване на торове в земеделието в периода на изпълнение на плана
  • Датският Закон за регистриране на собственост

 

Съгласие като орган за събиране, обработване и разкриване на лични данни

 

Когато обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си без негативни последици за Вас. Това обаче не засяга обработването или разкриването на лични данни преди оттеглянето на съгласието.

 

Предаване на лични данни на операторите, обработващи данни

 

Ние предаваме Вашите лични данни на нашите доставчици на IT решения, които съхраняват личните данни.

 

Също така можем да предадем личните Ви данни на следните оператори, обработващи данни във връзка с маркетинга:

 

 1. Google (Google Analytics и Adwords)
 2. Hotjar
 3. Quill Engage
 4. Facebook
 5. LinkedIn
 6. iPaper
 7. Mailchimp

 

В случай на неизпълнение, предаваме Вашите лични данни на агенция за събиране на вземания.

 

Предаваме Вашите лични данни на доставчици, включително доставчици на системи за управление.

 

Предаване на лични данни на получатели извън ЕС/ЕИП

Ние не предаваме лични данни на получатели в страни извън ЕС/ЕИП.  


 

Период на съхранение

Съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на посочените по-горе цели, но не повече от пет години след прекратяването на клиентските и членските отношения.

 

Другите Ви права

 

В рамките на ограниченията, предвидени в закона, Вие имате определени права, включително правото на достъп до личните Ви данни, правото да се поправя неточна информация, правото данните да бъдат изтривани, правото данните да бъдат ограничавани и правото на преносимост на данните.

 

В някои случаи имате право да се противопоставите на обработката на лични данни от наша страна, която иначе е законосъобразна, включително във връзка с автоматизираното вземане на индивидуални решения и обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

 

Също така имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган, включително до датската Агенция за защита на данните.

 

Контакт

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни или упражняването на Вашите права, можете да се свържете с нас, като ни пишете на следния електронен адрес: GDPR-dk@vilofoss.com.

 

Vilofoss A/S

CVR no. 82776214

Vesterbrogade 4A                                                   Ulsnæs 34

 

DK-1620 Копенхаген V                                         DK-6300 Грьостен

 

Дания                                                                          Дания

 

 

 

Дата: 23 май 2018 г.