За нас / КСО

Корпоративна социална отговорност

Като глобален лидер в секторa за производство на премикси и хранене в Европа, Vilofoss играе важна роля както като купувач, така и като доставчик на витамини и минерали, фуражи и други суровини в първия етап на производството на храни. Това означава, че имаме съществена позиция в Европейския клъстър в сферата на селското стопанство и фуражите.

През 2012, нашият собственик DLG прие Глобалния договор на ООН. Това е инициатива, насочена към десет принципа на корпоративна отговорност. Нашият основен фокус в ежедневните операции е да приложим принципите:

  • Човешки права
  • Трудови права
  • Заобикаляща среда
  • Антикорупция

 

Същевременно, DLG усърдно споделя дейностите на групата по КСО и това води до годишен доклад за напредъка, познат като Съобщение за напредъка. През 2017, DLG публикува изявление за модерното робство, което представя ангажимента на групата да се справи с модерното робство и трафика на хора.

Въз основа на Глобалния договор, Изпълнителният управителен комитет на DLG прие групова политика за корпоративна социална отговорност. В политиката се посочват основните ценности на DLG и основният подход към социалната отговорност, а именно, че инициативата трябва да бъде стратегическа, значима и практична.

Прочетете повече за КСО политиката на DLG