За нас / Управление на качеството

Управление на качеството във Vilofoss

Гарантирано качество – гарантирана безопасност

Ние не правим компромиси с нашите стандарти за качество и безопасност. Изискванията на клиентите, безопасността на хората и животните, както и въздействието на производството и продуктите върху околната среда са нашият най-важен ръководен принцип.

Ние ще помогнем на нашите клиенти от селското стопанство да отговарят на нуждите на бъдещето по отношение на хуманното отношение към животните, околната среда и храната. Ние гарантираме пълен контрол на качеството "от фермата до вилицата" с внимателен подбор и контрол на суровините.

 

Сертифицирано качество

Политиката на Vilofoss e да поддържа и развива нашите Системи за качество. Нашето сертифицирано управление на качеството гарантира най-високото равнище на качество и безопасност на продуктите. Това е един от успешните ключови елементи за търсенето на нашите продукти на национално и международно ниво.

За да видите сертификати от различните ни заводи, моля, посетете секцията "Управление на качеството" на нашите локални уеб страници.