Услуга / говеда

Оптимални нива на витамини и минерали за ефективно производство на краве мляко и телешко месо.

Правилната формула от витамини и минерали във фуража за преживните животни е от изключителна важност за оптимизацията на ефективността на Вашето професионално производство.

Витамините и минералите представляват само малка част от фуража за преживните животни, но въпреки това тези хранителни вещества са ключови за достигане до максимална производителност. Витамините подпомагат повечето биологични процеси, а минералите действат като градивни елементи. Минералите изграждат тъкани, но освен това са от съществено значение за ензимите и биологичните процеси.

 

Във Vilofoss сме специалисти в областта на витамините и минералите и експерти в изготвянето на рецепти за най-подходящия фураж за производство на краве мляко и телешко месо, базиран на Вашите индивидуални нужди.

Изготвяне на индивидуални концепции за хранене на крави за производство на мляко и консултации

 

Чрез нашите специалисти в областта на съставянето на рецепти за хранене на животни, Vilofoss предлага услуги за индивидуално консултиране на Вашата ферма с цел оптимизиране на производството. Специалистите ни по хранене имат богат опит в разработването на висококачествени минерални миксове за удовлетворяване на различните потребности при производството на краве мляко и на телешко месо. Това се прави, като се вземат предвид нуждите и условията в конкретната ферма и включва съвети относно всички аспекти на отглеждането на преживни животни.

Консултанти по хранене

За да съставим най-добрата дажба за Вашето производство, предлагаме партньорство с инспекция на животните и последващи действия във връзка с непрекъснато променящата се ситуация, каквато често възниква в модерното говедовъдство. Нашите консултанти по хранене на говеда са винаги на Ваше разположение, гарантирайки Ви, че нашите решения за хранене са най-актуални.

Тъй като всички ферми за говеда за различни, ние вярваме, че индивидуалните решения за всяка ферма са правилния път към успеха. Предлагаме Ви да формулираме фуража за Вашите животни съгласно най-новите световни препоръки. Но също така, въз основа на собствените си проучвания и опити, ние можем да Ви предложим решения, които надхвърлят общите стандартни познания.

Оптимално решение за хранене във вашата говедовъдна ферма

Доверието във връзката с нашите клиенти е от изключителна важност за нас. За да постигнем това, ние се ангажираме с производството и намирането на оптимални решения за хранене, които имат за цел да направят Вашето производство успешно. Здравите говеда с добра продуктивност,  базирана на икономически ефективни решения, са ключът към Вашия успех. За да се постигне това, фуражът трябва да е с най-доброто качество. Ние гарантираме това, закупувайки само висококачествени компоненти и с високите стандарти, спазвани при нашите собствени производства. Нашите компоненти се подбират много внимателно и производството на премиксите за говеда се извършва при спазване на изискванията на системата за Добри производствени практики (GMP +).

За по-подробна информация разгледайте нашето Ръководство за витамини и минерали.

 

Главни цели в говедовъдството:

Дойни крави: Млеконадой, продължителност на използване, копитно здраве, репродукция, здраве на търбуха

Телета: Oптимален прием на мляко, добре развита чревна функция, а по-късно и функция на търбуха, ниска смъртност, добър дневен растеж и добра имунна система

Телета за угояване:  Висок прираст и намаляване на разходите за хранене, съчетани с ниска смъртност