Услуга / домашни птици

Оптималното хранене за ефективно птицевъдство започва с премикса

Птицевъдството е най-оборотния и бързо развиващ се отрасъл в животновъдството. Храненето играе съществена и водеща роля
за да се гарантира постигането на непрекъснато нарастващ генетичен потенциал по отношение на нарастването на телесното тегло, коефициента на оползотворяване на фуража, броя на яйцата, яйчната маса, люпимостта, здравето и хуманното отношение към птиците.

Консултации, добавящи стойност

DLG Group е един от най-големите производители на фуражи в ЕС. Въз основа на този факт и на нашите знания, включващи и последните резултати от научноизследователската и развойна дейност, ние във Vilofoss изграждаме нашите познанията в областта на храненето на птици. Връзката между това и инженерните ни умения и опит в производството на премикси ни прави ценен консултант и партньор в птицевъдството. Индивидуалните съвети по всички въпроси, касаещи храненето на животните и управлението, както и производството на фуражи за птици са в основата за правилната употреба на продуктите на Vilofoss. Професионалното консултиране, насочено към оптимизиране на ефективността на нашите клиенти, е нашият ангажимент.

Eфективно и устойчиво производство

Състоянието на техниката и устойчивата и ефективна производствена база във всички производствени съоръжения на Vilofoss гарантира рентабилна и своевременна доставка.  Чрез стратегически и специализирани разширения на съществуващите ни заводи или целеви инвестиции, ние във Vilofoss посрещаме очакванията на нашите клиенти и осигуряваме непрекъснато и ориентирано към бъдещето развитие на продуктовата ни гама.

Използвайки най-съвременни технологии за производство на храни за птици, ние отговаряме на всички изисквания на постоянно променящите се условия за хранене и производство на животинска продукция във хранително-вкусовата промишленост. Внимателното използване на ресурсите и опазването на околната среда вървят ръка за ръка и ни правят един от водещите производители на премикси в Европа.

 

 

Продукти с високо качество
Като важна връзка в производствената верига на храните, имаме голяма отговорност спрямо потребителите, животните и околната среда. Следователно управлението на качеството във Vilofoss е основен приоритет. В производството ние използваме изключително висококачествени суровини. Те се доставят от сертифицирани доставчици само след внимателен одит и контрол на качеството на продуктите.

Всички наши производствени съоръжения във Vilofoss са сертифицирани по FAMI-QS, което, на практика е код  създаден от индустрията на фуражните добавки за операторите на фуражни добавки и  премикси, за да отговарят на Европейския регламент за хигиена на фуражите (183/2005, започнат на 1 януари 2006 г.). Кодът на FAMI-QS се основава на принципите на ISO, GMP и НАССР. В началото на 2007 г. FAMI-QS бе призната за Общностно ръководство за Добри практики. В допълнение към това нашите заводи са GMP + / QS сертифицирани.

 

Индивидуални концепции за хранене на птици и консултиране
С нашите специалисти по хранене на птици, Vilofoss предлага услуга за индивидуални консултации и специализирани решения за хранене, насочени към оптимизиране на производството при специфичните условия на фермера. Ние имаме богат опит във формулирането на фуражи за висока производителност за различните нужди в птицевъдството. Отчитайки спецификата и наличността на местни суровини (зърнени храни, протеини, мазнини и минерални суровини), конкретните нужди и условия, ние ще осигурим препоръки и съвети относно всички аспекти на храненето и производството на фуражи за птици, включително персонализирани формулировки на фураж.