Услуга / прасета

Оптимално съдържание на витамини и минерали за ефективно свиневъдство

Правилната формула от витамини и минерали във фуража е от изключително значение за оптимизиране на ефективността на Вашето професионално свиневъдство.

Витамините и минералите представляват само малка част от фуража за свинете, но въпреки това тези хранителни вещества са ключови за достигане до максимална производителност. Те отговарят за 80% от продуктивността при производството на свине. Витамините подпомагат повечето биологични процеси, а минералите действат като градивни елементи. Минералите изграждат тъкани, но освен това са от съществено значение за ензимите и биологичните процеси.

 

Във Vilofoss сме специалисти в областта на витамините и минералите и експерти във формулирането най-подходящия за Вашето производство фураж, базиран на Вашите индивидуални нужди.

 

Изготвяне на индивидуални концепции за хранене на свине и консултации

Чрез нашите специалисти в областта на съставянето на рецепти за хранене на животни, Vilofoss предлага услуги за индивидуално консултиране на Вашата ферма с цел оптимизиране на производството. Специалистите ни по хранене имат богат опит в разработването на висококачествени фуражи за удовлетворяване на различни потребности при производството на свине. Това се прави, като се вземат предвид нуждите и условия в конкретната ферма и включва съвети относно всички аспекти на производството на свине.

 

Консултанти по хранене на свине

За да съставим най-добрия фураж за Вашата ферма, предлагаме партньорство с инспекция на свинете и последващи действия във връзка с непрекъснато променящата се ситуация в звената за производство. Нашите консултанти по хранене на свине са винаги на Ваше разположение, гарантирайки Ви, че нашите решения за хранене са най-актуални.

Тъй като всички ферми за свине за различни, ние предлагаме както да формулираме фуража за Вашите животни съгласно известните стандарти за хранене на свине, така и препоръки. Но също така, въз основа на собствените си проучвания и опити, отивайки на по-високо ниво, ние можем да Ви предложим решения за свине със стандартите на Vilofoss, които са доказани най-напред в нашите собствени центрове за изследвания и развитие и последствие в свиневъдни ферми в международен мащаб.

 

Оптималното решение за хранене за Вашето свиневъдство

Доверието във връзката с нашите клиенти е от изключителна важност за нас. За да постигнем това, ние се ангажираме с производството на Вашите прасета и намирането на оптимални решения за хранене, които имат за цел Вашето успешно производство. Здравите свине с добра продуктивност,  базирана на икономически ефективни решения, са ключът към Вашия успех. За да се постигне това, фуражът на свинете трябва да е с най-доброто качество. Ние гарантираме това, закупувайки само висококачествени компоненти и с високите стандарти, спазвани при нашите собствени производства. Нашите компоненти се подбират много внимателно и производството на премиксите за свине се извършва при спазване на изискванията на системата за Добри производствени практики (GMP +).

За по-подробна информация разгледайте нашето Ръководство за витамини и минерали.

 

Главни цели в свиневъдството:

Свине-майки и ремонтни прасета: Продължителност на използване, копитно здраве, репродукция, размер на прасилото, жизненост на прасенцата, управление на стомашното здраве.

Прасета-бозайници: Прием на коластра, добре развита функция на червата, ниска смъртност, брой отбити и висок прираст.

Прасета угояване: Висок прираст и намаляване на разходите за хранене, съчетани с ниска смъртност.