Despre noi / CSR

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Ca lider mondial în sectorul premixurilor și nutriției din Europa, Vilofoss joacă un rol important atât în calitate de cumpărător, cât și ca furnizor de vitamine și minerale, furaje și alte materii prime în prima etapă de producție a produselor alimentare. Aceasta înseamnă că avem o poziție substanțială în grupul agricol și al furajelor din Europa.

În 2012, proprietarul nostru DLG a adoptat Global Compact al ONU, care este o inițiativă axată pe zece principii ale responsabilității corporative. În operațiunile zilnice, accentul nostru principal este punerea în aplicare a principiilor:

  • Drepturile omului
  • Drepturile muncii
  • Mediu inconjurator
  • Anticorupție

În același timp, DLG comunică în mod asiduu activitățile CSR ale grupului și dă rezultate într-un raport anual de progres, cunoscut sub numele de Comunicare privind progresele înregistrate (COP). În 2017, DLG a publicat declarația privind sclavia modernă, care subliniază angajamentul grupului de a trata sclavia modernă și traficul de ființe umane.

Pe baza Compactului Global, Comitetul directori executiv al DLG a adoptat o politică de CSR la nivel de grup. Politica menționează valorile de bază ale DLG și abordarea fundamentală a responsabilității sociale, și anume că inițiativa trebuie să fie strategică, semnificativă și practică. Citiți mai multe despre politica DLG CSR.