Politica de confidențialitate pentru relațiile cu clienții a Vilofoss A/S

Prezenta politică de confidențialitate acoperă următoarele societăți:

 

Vilofoss A/S, CVR (CUI) nr. 82776214, Axelborg, Vesterbrogade 4A, DK-1620 Copenhaga V, Danemarca și Ulsnæs 34, DK-6300 Gråsten, Danemarca.

 

Denumite în continuare în mod colectiv „Vilofoss”.

 

În legătură cu vânzarea, achiziționarea și punerea pe piață a produselor și serviciilor noastre și în calitate de operator de date, Vilofoss colectează și prelucrează datele cu caracter personal legate de clienți, furnizori, membri și utilizatori ai site-urilor noastre web și ai paginilor de pe rețelele de socializare.

 

Prezenta politică de confidențialitate descrie modul în care prelucrăm, utilizăm și divulgăm datele cu caracter personal în acest sens.

 

Categorii de date și scopurile pentru care sunt colectate

 

Colectăm și prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal despre dvs.:

 

 • Detalii de contact personale și de la locul de muncă
  • Nume
  • Adresă
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
 • Număr client
 • Localizare
 • CUI (și număr de înregistrare la Registrul Comerțului)
 • Profesia și funcția
 • Tipul de firmă
 • Detalii bancare și bonitate
 • Istoric Google Analytics (prin intermediul site-ului web DLG)
 • Nume utilizator
 • Număr de fax
 • Limba (în legătură cu destinatarii buletinelor informative)
 • Informații privind proprietatea

  Scopurile în care colectăm și prelucrăm datele sunt:

   

 • Gestionarea relațiilor cu clienții și membrii, inclusiv:
  • Gestionarea comenzilor
  • Crearea contului de client și relația continuă
  • Livrarea de bunuri/produse

 


 

 

 • Încheierea și executarea contractelor, inclusiv facturare și recuperarea creanțelor
 • Rating de credit
 • Gestionarea procedurilor de perfecționare
 • Marketingul produselor noastre
 • Analiză de produs

   

 • Conformitatea cu legislația curentă (de ex., Regulamentul general privind protecția datelor al UE („RGPD”) și Legea privind protecția datelor din Danemarca) și alte interese legitime:
  • Datoria de documentare
  • Implementarea și întreținerea măsurilor de securitate tehnice și organizaționale
  • Gestionarea solicitărilor și reclamațiilor primite de la persoanele vizate și de la alții
  • Gestionarea inspecțiilor și solicitărilor primite de la autoritățile de supraveghere
  • Gestionarea disputelor cu persoanele vizate și părțile terțe

 

Crearea de profiluri și deciziile individuale automatizate

 

Crearea de profiluri:

 

Vilofoss folosește crearea de profiluri pentru a oferi produse specifice și relevante pe baza preferințelor și în scopuri de marketing.

 

Decizii individuale automatizate:

 

Vilofoss folosește deciziile individuale automatizate în legătură cu aprobarea creditului pentru comenzi, pentru a preveni pierderile financiare ale Vilofoss.

Surse

 

Datele cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în legătură cu relația de client și de membru. În anumite cazuri, datele cu caracter personal sunt colectate de la:

 

 • Site-ul web al Vilofoss, legate de completarea de formulare și cookie;
 • RKI (biroul de credite danez) în legătură cu ratingurile de credit;
 • Agenția daneză pentru protecția mediului în legătură cu achiziționarea/vânzarea de fertilizatori; și
 • Bisnode în legătură cu marketingul.

 

Temeiul juridic pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea și divulgarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este următorul:

 


 

 

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea sau încheierea unui contract la care este parte persoana vizată; a se vedea articolul 6(1)(b) din RGPD.
 • Prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite; a se vedea articolul 6(1)(f) din RGPD.
 • Persoana vizată și-a exprimat/își va exprima consimțământul pentru prelucrare; a se vedea articolul 6(1)(a) din RGPD.
 • Numerele de înregistrare civilă sunt prelucrate în anumite cazuri în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal; a se vedea secțiunea 11(2), para. (4) din Legea privind protecția datelor, a se vedea articolul 9(1)(f) din RGPD.
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date.
  • Legea înregistrării proprietății din Danemarca

    

   Atunci când colectăm date cu caracter personal direct de la dvs. în scopul gestionării clienților și membrilor, ne furnizați date cu caracter personal pentru a putea încheia un contract cu noi. Sunteți obligați să ne furnizați aceste date cu caracter personal. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal va fi că nu putem încheia o relație de client și membru, deoarece datele sunt necesare pentru executarea contractului și în conformitate cu temeiul juridic de mai sus.

    

   Atunci când colectăm date cu caracter personal direct de la dvs. în scopuri de marketing, ne furnizați datele cu caracter personal în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date cu caracter personal. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal va fi că nu ne putem personaliza marketingul pentru nevoia specifică.

    

   Temeiul juridic pentru divulgarea datelor cu caracter personal

    

   Datele cu caracter personal vor fi divulgate către și partajate cu următorii destinatari:

    

 • Agenția daneză pentru natură și Autoritatea de afaceri din Danemarca
 • RKI (Experian A/S)
 • Bănci
 • Operatori de transport/transportatori externi
 • Avocați

   

   

  Scopul și temeiul juridic pentru divulgarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

   

 • Divulgarea este necesară pentru executarea sau încheierea unui contract la care este parte persoana vizată; a se vedea articolul 6(1)(b) din RGPD.

 


 

 

 • Divulgarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite; a se vedea articolul 6(1)(f) din RGPD.
 • Persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrare; a se vedea articolul 6(1)(a) din RGPD.
 • Numerele de înregistrare civilă sunt divulgate în anumite cazuri în care divulgarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal; a se vedea secțiunea 11(2), para. (4) din Legea privind protecția datelor, a se vedea articolul 9(1)(f) din RGPD.
 • Divulgarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date.
  • Ordinul danez cu privire la utilizarea în agricultură a fertilizatorilor în perioada planificată
  • Legea înregistrării proprietății din Danemarca

 

Consimțământul ca autoritate pentru colectarea, prelucrarea și divulgarea datelor cu caracter personal

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul fără consecințe negative asupra dvs. Cu toate aceasta, acest lucru nu afectează prelucrarea datelor dvs. personale înainte de retragerea consimțământului.

 

Transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator

 

Vă transferăm datele cu caracter personal către furnizorii noștri IT, care stochează datele cu caracter personal.

 

Vă putem transfera datele cu caracter personal și către următoarele persoane împuternicite de către operator, în legătură cu marketingul:

 

 1. Google (Google Analytics și Adwords)
 2. Hotjar
 3. Quill Engage
 4. Facebook
 5. LinkedIn
 6. iPaper
 7. Mailchimp

 

Vă transferăm datele cu caracter personal către o agenție de recuperare a creanțelor în cazul neplății.

 

Vă transferăm datele cu caracter personal către furnizori, inclusiv furnizori de controale.

 

Transferul datelor cu caracter personal către destinatari din afara UE/SEE

Nu transferăm date cu caracter personal către destinatari din țări din afara UE/SEE.  


 

Perioada stocării

Vă stocăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile declarate mai sus, dar nu mai mult de cinci ani de la încetarea relației de client și membru.

 

Alte drepturi pe care le aveți

 

În limitele legii, aveți anumite drepturi, inclusiv dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal, dreptul de a corecta informațiile incorecte, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a datelor și dreptul la portabilitatea datelor.

 

În anumite cazuri, aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal, altfel legală, inclusiv în legătură cu procesul decizional individual automatizat și prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing direct.

 

Aveți de asemenea dreptul să vă plângeți unei autorități de supraveghere competente, inclusiv Agenția daneză pentru protecția datelor.

 

Contact

Dacă aveți orice întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și utilizarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: GDPR-dk@vilofoss.com.

 

Vilofoss A/S

CVR (CUI) nr. 82776214

Vesterbrogade 4A                                                   Ulsnæs 34

 

DK-1620 Copenhaga V                                          DK-6300 Gråsten

 

Danemarca                                                                Danemarca

 

 

 

Data: 23 mai 2018