Mineraler / Mineraler til gris

Optimer dine grisemineraler med professionel rådgivning

Det er afgørende at have den rette sammensætning af vitaminer og mineraler for at optimere ydelsen i en professionel griseproduktion.

Vitaminer og mineraler repræsenterer kun en lille del af grisefoderet men er næringsstoffer, som er afgørende for at opnå den højeste produktivitet. De er ansvarlige for op til 80% af produktiviteten i griseproduktionen. Vitaminer ligger til grund for de fleste biologiske processer, mens mineraler fungerer som byggeblokke. Mineraler opbygger væv og er også essentielle for enzymer og biologiske processer.

Vilofoss er specialiseret i vitaminer og mineraler, og vi er eksperter i at sammensætte det rette foder til din griseproduktion ud fra dine individuelle behov.

 

Individuelle grisefoderkoncepter og rådgivning

Vilofoss tilbyder individuel rådgivning på din bedrift fra vores specialister i fodersammensætning, så du kan optimere din produktion. Vores foderspecialister har omfattende erfaring med at sammensætte foder til høj ydeevne, som dækker de forskellige behov i griseproduktionen. Det sker under hensyntagen til lokale behov og vilkår, og rådgivningen omfatter alle aspekter af griseproduktionen.

 

Grisefoderrådgivere

For at kunne sammensætte det bedst mulige grisefoder til din bedrift tilbyder vi et samarbejde med besigtigelse af grisene og opfølgning på den altid foranderlige situation i grisestalden. Du kan altid kontakte vores grisefoderrådgivere for at sikre, at vores ernæringsløsninger er opdaterede.

 

Alle grisebedrifter er forskellige, og derfor tilbyder vi både at sammensætte dit grisefoder i henhold til anerkendte standarder og anbefalinger for grise, men også i henhold til vores egen forskning og forsøg med grise. Her kan vi tilbyde mere vidtgående løsninger med Vilofoss-standarder, som først er blevet dokumenteret på vores egne forsøgsfaciliteter for grise og derefter på internationale grisebedrifter.

 

En optimal ernæringsløsning til din griseproduktion

Det er meget vigtigt for os at have et tillidsfuldt forhold til vores kunder.  Det sikrer vi ved at engagere os i din griseproduktion og finde den optimale ernæringsløsning, som giver dig succes med produktionen. En omkostningseffektiv løsning og sunde grise, som yder godt, er nøglen til din succes. Det kræver grisefoder af den absolut højeste kvalitet. Det sikrer vi ved udelukkende at købe komponenter af høj kvalitet samt ved at fastholde høje standarder i vores egne produktionsfaciliteter. Vores komponenter er nøje udvalgte, og produktionen af premixer til grise sker i henhold til kvalitetssystemet GMP+.

 

 

VF-Mix – Et nyt gennemtestet koncept

Med VF-Mix får du premium kvalitet, optimal vitaminisering og et koncept, der afspejler sidste nye forskning inden for proteinforsyning til hjemmeblandere.

I konceptet finder du sortimenter til både søer, smågrise og slagtegrise.

 

Læs mere om det koncept her eller læs mere om de enkelte sortimenter herunder:

 

 

Primære mål for svineproduktion:

Søer og gylte: Levetid, klovsundhed, reproduktion, kuldstørrelse, smågrisenes levedygtighed, håndtering af mavesundhed.

Patte- og smågrise: Optagelse af råmælk, en veludviklet tarmfunktion, lav dødelighed, sikker fravænning og høj tilvækst.

Slagtesgris: Høj tilvækst og reduktion af foderomkostninger, lav dødelighed.

 

 

Interesseret? Kontakt din lokale Vilofoss konsulent.