Om Vilofoss / CSR

Virksomhedens samfundsansvar

Som global markedsleder inden for premix- og ernæringssektoren i Europa spiller Vilofoss en væsentlig rolle som både indkøber og leverandør af vitaminer og mineraler, foder og andet materiale i det første trin i produktionen af næringsmidler. Det betyder, at vi har en fremstående position i det europæiske landbrugs- og foder-cluster.

Vores ejer, DLG, tiltrådte i 2012 FN’s Global Compact, som er et initiativ, der fokuserer på 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. I det daglige arbejde fokuserer vi primært på at implementere følgende principper:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Bekæmpelse af korruption

Samtidig kommunikerer DLG ihærdigt koncernens aktiviteter og resultater på CSR-området i en årlig statusrapport, som også benævnes Communication on Progress (COP). I 2017 udgav DLG erklæringen om Moderne Slaveri, som beskriver koncernens engagement inden for moderne slaveri og menneskehandel.

Med udgangspunkt i Global Compact har DLG’s koncernstyregruppe vedtaget en CSR-politik, som omfatter hele koncernen. Politikken omfatter DLG's kerneværdier og grundlæggende tilgang til samfundsansvar, herunder særligt at initiativet skal være strategisk, væsentligt og praktisk.

Læs mere om DLG's CSR-politik.