Produkter / Leading Products / PeckStone

Peckstone – Fokus på den naturlige adfærd hos fjerkræ

Vilofoss Peckstone er et simpelt, effektivt, omkostningsbesparende og sikkert beskæftigelsesmateriale til alle typer fjerkræ.
Peckstone giver dyrene mulighed for at udleve artspecifik adfærd, såsom hakning, næbslibning og jagtadfærd, hvilket er med til at forbedre dyrenes velfærd. Naturlig næbslibning hjælper til at mindske skader, hvis dyrene hakker i hinanden.

 

 

Fordele ved Peckstone:

  • Opfylder dyrs naturlige pikkeadfærd
  • Understøtter den naturlige næbslitage
  • Reducerer stress fra dag ét
  • Fremmer aktivitet og mobilitet
  • Indeholder vitale salte og mineraler
  • Muliggør individuel optagelse af mineraler som magnesium, calcium og natrium
  • Hele produktfamilien kan anvendes i økologisk landbrug

 

Peckstone specielt til dine dyr:

Peckstone Medium er specielt velegnet til kyllinger, levedyr og korte opfedningsperioder ved slagtekyllinger.

Peckstone Hård er velegnet til hønniker og æglæggende høns og til længere opfedningsperioder ved slagtekyllinger samt til kalkuner.

Peckstone Ekstra Hård er navnlig egnet til æglæggende høns og forældredyr samt til kalkuner.

Peckstone Active er velegnet til meget aktive æglæggende høns og forældredyr.

køb knap

Køb Peckstone

Peckstone brochure

Et plus for dyrevelfæren