Produkter / Leading Products / X-Zelit

X-Zelit hæver koens kalciumniveau - uden ekstra arbejde

Generelt set lider omkring 50 procent af køer af subklinisk hypokalcæmi. Hypokalcæmi reducerer muskelfunktionerne og immunresponsen, hvilket medfører følgevirkninger i form at andre lidelser. X-Zelit har vist sin effekt og unikke virkemåde ved mange forsøg og tests og gennem erfaringer fra bedrifter.

X-Zelit er et unikt produkt, der optimerer overgangsfodringen og samtidig er både effektivt og let at bruge. Det blandes blot direkte i close-up-rationen.

Artikel: X-Zelit er mere effektivt end Low CAB

Produktet binder kalcium i mave- og tarmindholdet og koens naturlige proces med at tage kalcium ind fra knoglerne aktiveres. Hermed optimeres kalciumniveauet, hvilket reducerer risikoen for subklinisk hypoklacæmi og øger sikkerheden for en perfekt overgang til laktationen

 

Med X-Zelit opnår man:

  • Fuld kalciumbalance i blodet ved kælvning
  • Færre dage uden mælk
  • Forbedret fertilitet
  • Øget mælkeydelse
  • Bedre råmælkskvalitet
  • Højere foderindtag
  • Færre stofskiftesygdomme
  • Øget drøvtygning
  • Sænkning af det somatiske celletal

 

Bestil her knap

 

 

bestil her knap.

X-Zelit brochure banner

Erfaringer fra en landmand

En dyrlæges erfaringer

X-Zelit vs low CAB samt økonomi