FAQ’er til X-Zelit
Produkter / Leading Products / X-Zelit / FAQ

FAQ’er til X-Zelit

Hvad er det?
En syntetisk zeolit, det er et natriumaluminiumsilikat (et absorberingsmiddel).

Hvordan virker det?
X-¬Zelit binder mængden af kalcium i koens mave- og tarmindhold. Dette medfører, at koen udnytter sine egne kalciumdepoter, hvilket mindsker risikoen for, at kalciumniveauet dykker omkring kælvning, som er den periode, hvor behovet bliver større.

Er der nogen bivirkninger?
Der er ingen.

Er det omkostningseffektivt?
Bestemt. Dels mindskes tabene, der opstår i forbindelse med mælkefeber og andre stofskiftesygdomme; dels øger det optagelsen, som har en positiv indvirkning på fertilitet og produktion. X-¬Zelit skal opblandes i foderet indtil to uger før kælvning for at bevare mælkeydelsen og fertiliteten efter kælvning.

Kan man blande X-Zelit i alle former for foder til køer?
Ja, men det bedste resultat opnår man med græsensilage.

Kan man bruge X-Zelit i foder, der indeholder en stor andel af halm?
Ja. X-Zelit virker fint med en stor andel halm.

Hvad binder X-Zelit ud over kalcium?
Fosfor bindes også, men hvis andre mineraler og vitaminer tilsættes i normalt omfang, har vi ikke observeret andre problemer.

Hvordan påvirker det koen, hvis den får X-Zelit efter kælvning?
Der vil fortsat ske en binding af kalcium, så det kan potentielt føre til mælkefeber.

Hvordan er X-Zelit i forhold til DCAD-fodring (forsuring). Er det nødvendigt at måle pH-værdien?
Det er meget enklere end DCAD. Ændringer i fodersammensætningen har ingen betydning for effekten af X-Zelit. Det er ikke nødvendigt at måle pH-værdien i urin, da vi ikke forsøger at opnå at afbalancere anioner. X-Zelit-konceptet er langt enklere og meget mere fleksibelt.

Virker X-Zelit på samme måde som DCAD?
Nej, DCAD virker ved, at anionerne justeres, hvilket også bliver påvirket af foderet, da det også indeholder en masse salte. Derimod binder X-¬Zelit kalcium og er kun i mindre grad påvirket af fodringen.

Kan man tildele X-Zelit i mindre mængder, men over længere tid?
Det skal være 500 gram per ko for at sikre, at tilstrækkeligt med kalcium bindes i foderet, hvilket giver det bedste resultat. Der har været forsøgt med lavere doser, men uden succes.

Jeg kan ikke overholde et to-uges close-up foderprogram. Gør det noget?
X-Zelit kan uden problem benyttes i en længere periode, men det øger omkostningsniveauet uden ekstra fordele.

Jeg oplever ikke mælkefeber, og der er kun få tilfælde af tilbageholdt efterbyrd, men børbetændelse er et problem. Vil X-Zelit afhjælpe dette?
Ja, Ædelysten er større for køer, der har fået tildelt X-Zelit. Derfor er foderoptaget højere, og det giver mere energi, hvilket mindsker børbetændelsen.

Behøver man at supplere med goldkomineraler?
Ja, goldkøerne suppleres med goldkomineraler.

Har du et spørgsmål du ikke fik svar på i denne FAQ? Send dit spørgsmål her.