Produkter / Leading Products / NutriSpar

NutriSpar®

NutriSpar® øger grisenes udnyttelse af foderet, så man kan reducere proteinindholdet, uden at det går ud over produktiviteten. Ved at bruge NutriSpar® reduceres udledningen af kvælstof, foderomkostningen og potentielt også CO2eq-udledningen fra produktionen af grise.

Mineralfoder med bæredygtige omkostningsbesparelser:

  • Forbedrer proteinudnyttelsen
  • Sænker foderets råprotein-indhold – og dermed N-udledningen
  • Sænker potentielt CO2eq-aftrykket fra griseproduktionen
  • Sænker proteinbelastningen på fordøjelseskanalen
  • Kan sænke foderprisen

 

Fokus på foderomkostningerne:

Proteinfodermidler er dyrere end kornprodukter, hvorfor en reduceret brug af proteinfodermidler vil reducere foderprisen. Den økonomiske gevinst er størst, når prisspændet mellem korn og proteinfodermidler er stort.

 

NutriSpar® i praksis:

NutriSpar® har en aktiv indholdskombination, der danner grundlaget for en økonomisk fodring af grise. Kan anvendes både til små- og slagtegrise – i mineralfoder og færdigfoder.

 

Hvad er NutriSpar®?

NutriSpar® er resultatet af en avanceret cyklisk fermenteringsproces og er tilsat særlige planteekstrakter, der samlet øger grisenes evne til at udnytte foderet. NutriSpar® fås også til økologi og muliggør i økologisk foder en mere balanceret fodersammensætning.

 

  NutriSpar® til smågrise  NutriSpar® til slagtegrise 
Dosering 1 kg/T  0,5 kg/T 
Råprotein-niveau - ca. 1 %p  - ca. 1 %p 
Reduktion proteinkomponenter  8-15 %  10-20 % 
Forventet reduktion, N-udledning 5-15 % 15-25 %

 

Se, hvordan landmand Christoffer reducerer sin kvælstofudledning og sparer på foderudgifterne i videoen nedenfor.

NutriSpar brochure

Aktuelle artikler gris