Vores viden / R&D

Forskning og udvikling (R&D)

Forskning og udvikling (R&D) har altid været en meget høj prioritet i hele Vilofoss-koncernen. Vi arbejder målrettet med R&D baseret på faktuel viden og grundige tests.

Vi stræber altid efter at skabe nye, innovative løsninger, der giver mest mulig værdi for producenterne. Vores viden er pålidelig og baseret på valide forsøg, som bidrager til at øge producentens bundlinje. Det udgør den røde tråd i de høje ambitioner, vi har for vores produktudvikling.

 

Internationale topprodukter

R&D kommer til udtryk i nye og unikke Vilofoss-produkter, som udvikles lokalt og sælges internationalt. Ud over at udarbejde vores egne løsninger og koncepter hjælper R&D-indsatsen med at identificere de mest lovende produkter. Det gælder eksempelvis Vilofoss’ topprodukter: Stalosan, X-Zelit, Seofoss og Peckstone.

Derudover er tørsyreproduktet FreshFoss netop blevet lanceret på det danske marked, og den internationale lancering følger snart. FarrowPulse, som er et veldokumenteret produkt til søer, er blevet udviklet med stor succes i Frankrig og er nu på vej til internationale griseproducenter.

 

Vi overfører videnskab til praksis

Udgangspunktet er at skabe innovative løsninger. Det er afgørende, at Vilofoss kan overføre videnskab til praksis i tæt samarbejde med producenterne. Vores forskning vil optimere producentens økonomi, og vi vil være vores kunders foretrukne samhandelspartner. Bidrag fra forskellige organisationer udgør en uundværlig del af vores R&D, da det giver os adgang til den mest specialiserede viden, som hele verdens landbrugsproducenter kan nyde godt af. 

 

Højt kompetenceniveau på tværs af grænser

Hos Vilofoss arbejder vi sammen og deler højt specialiseret viden på tværs af landegrænser. Vi specialiserer os og sørger for bedst muligt at udnytte den viden, som vi har i hele organisationen. Vi opsøger også den seneste viden fra udenlandske forskningsinstitutioner for at sikre en tilstrømning af ny viden, som åbner nye muligheder. Livsnerven for Vilofoss’ forretning er anvendt forskning.

 

Eksempler på vores R&D-projekter:

  • Evaluering af råvarer
  • Fodertilsætning
  • Alternativer til medicin i foder
  • Smågrisefoderprogram
  • Foderomkostninger

Vilofoss’ forsøgsgård
Vilofoss-koncernen ejer vores egen forsøgsgård med griseproduktion i Frankrig. Det er et meget stærkt værktøj til statistiske undersøgelser, og der er faste aftaler med de danske producenter, så forsøgene kan udføres så tæt på brugsstedet som muligt.

Vi udfører adskillige forsøg hvert år, som har til formål at udvikle både vores aktuelle sortiment og foderstrategier samt at afprøve vores nye produkter og strategier. Det sker altid under forhold, der afspejler normale produktionsbetingelser. Alle test og forsøg er underlagt strenge krav til registrering og databehandling, så vores kunder kan have tillid til, at der ligger et grundigt forarbejde bag, når vi anbefaler et produkt eller en strategi. Troværdig og ambitiøs R&D er vores vej til værdiskabende løsninger. Og vi er altid et skridt foran konkurrenterne.