Goldkøerne får nu det fulde fokus
28. november 2019

Goldkøerne får nu det fulde fokus

Bragt i Effektiv Landbrug af Tenna Bang

Ved Kotel I/S i Sønderjylland kom køerne ikke godt nok gennem goldperioden. Mælkeproducent Brian Bech prøvede flere ting uden den store succes. Det fik ham til at viske tavlen ren, ændre fokus og starte forfra med en simpel græs/majs-ration med X-Zelit. Det er nu et år siden, og på den tid har der kun været tre køer med mælkefeber.

For ti år siden kom Brian Bech hjem, hjem til Drengsted ved Skærbæk. Han indgik i I/S med sine forældre og driver i dag Kotel I/S med 485 årskøer og 550 hektar jord.

Brian Bech valgte for et par år siden at sætte fokus på goldkøerne, fordi han syntes, at der var for mange køer, som fik mælkefeber og ikke kom godt nok i gang efter kælvning.

Igennem flere år bestod goldkorationen af en simpel majsblanding med halm.

"Den virkede godt nok, men vi havde en del køer, som fik mælkefeber, også subklinisk, og der måtte behandles flere. Det var meget i perioder, og især når staldsystemet var presset, det stressede dem", fortæller Brian Bech.

Han valgte at begynde at fodre efter Low CAB-strategien og så hurtigt en effekt, men alligevel var der stadig et par tilfælde af mælkefeber om måneden. Og samtidig viste blodprøver, at flere stod med subklinisk mælkefeber. Det fik ham til at lægge strategien på hylden efter et halvt år.

Der skulle gøres noget nyt. Brian Bech valgte bevist at starte forfra og viske tavlen ren. Han fik lavet en simpel græs- og majsblanding og tilsatte X-Zelit.

"Jeg skulle back to basics og valgte at sætte endnu mere fokus på goldkøerne."

Fare off og close up-fodring

Dairy-Farmer---Brian-BechPå ejendommen praktiseres »Fare off« og »Close up-fodring«.

Brian Bech blander en grundration til goldkøerne med et majs-græsforhold på omkring 60-40. En del af grundrationen udfodres til goldkøerne længst fra kælvning, Fare off, hvorefter der tilsættes mere energi i form af soja og X-Zelit. Det gives til goldkøerne tættest på kælvning, Close up.

Køerne er omkring 15-22 dage fra kælvning, når de får af Close up-rationen hos Brian Bech.

På stedet bruges goldkøernens grundration, Close up-blandingen også som foder til kælvekvierne, inden blandingen tilsættes X-Zelit.

Der blandes i dag foder dagligt mod kun hver anden dag tidligere.

"Der går jeg ikke længere på kompromis", siger Brian Bech.

Græs som proteinkilde

Den største forskel på Low CAB-blandingen og X-Zelit-blandingen er, at der nu, i X-Zelit-blandingen, er tilsat græsensilage som proteinkilde. Det har gjort, at de tidligere 4 kilo raps og soja er skiftet ud med 0,7 kilo i grundrationen og 1,5 kilo yderligere i Close up-blandingen.

Og det fungerer, selvom det var noget af en grænse, der skulle brydes, da Brian Bech første gang skulle hælde græs i fuldfoderblanderen og senere læsse foderet af foran goldkøerne.

"Mine goldkøer har aldrig kunnet tåle græs. Men med X-Zelit kan de godt. Vi har brugt produktet i et år, og siden har vi kun haft omkring tre tilfælde af mælkefeber og samtidig viser blodprøverne, at vi også har fået godt styr på dem med subklinisk mælkefeber", siger han.

Goldningsstrategi

Ved Kotel I/S, som malker med malkerobotter, afgoldes køerne 47 til 57 dage før kælvning afhængig af den aktuelle ydelse.

"Står en ko med 35 kilo mælk, venter jeg en uge, og så er ydelsen faldet til 28 kilo efter en uge uden kraftfoder", fortæller han.

Køerne kælver i »Close-up-holdet«. Efter kælvning går kvierne cirka et døgn i goldkoområdet og malkes i den gamle malkestald. Køerne går to til fire dage i den gamle stald, inden de flyttes over til malkerobotterne. Så snart koen eller kvien har kælvet, får hun kofoder.

 

- Man kan bruge så mange penge og tid på at gøre både det ene og andet, og tit bliver det hele alt for indviklet, så jeg er glad for, at jeg startede forfra og gik back to basics. - Mælkeproducent Brian Bech, Kotel I/S, Skærbæk

Hvis en ko står og brøler over imod kostalden, er hun klar til at komme derover, men ligger hun ned og tygger drøv, får hun lov at vente. Det plejer cirka at passe, at 2. kalvskøer venter to døgn og 3.- og 4. kalvskøer venter tre-fire dage, siger Brian Bech og tilføjer:

"Det gør faktisk også, at vi aldrig ser ketose."

Fokus er flyttet

Brian Bech oplever, at køerne kommer nemmere gennem goldperioden og bedre i gang efter kælvning, og det er han overbevist om skyldes tre ting.

"Jeg er slet ikke i tvivl om, at X-Zelit virker, men det at jeg har flyttet mit fokus, er nok en endnu større del af det. Samtidig ligner goldkorationen kofoderet, og køerne oplever ikke det store foderskifte som før," forklarer han.

Den nye goldkostrategi har generelt givet mere ro i stalden.

"Samtidig har jeg heller ikke køer, der falder igennem mere", siger han.

Back to basics

Tidligere fik alle køer et »skud« vand, natrium bikarbonat og problemglycol gennem en pumpe kort efter kælvning for at få dem bedre i gang, det er heller ikke nødvendigt mere.

"Man kan bruge så mange penge og tid på at gøre både det ene og andet, og tit bliver det hele alt for indviklet, så jeg er glad for, at jeg startede forfra og gik back to basics", forklarer Brian Bech.

Og spørger man til prisen for X-Zelit, er den egentlig ikke afgørende for Brian Bech.

"For mig har prisen egentlig bare gjort, at jeg er mere præcis, når jeg blander foder. Jeg er virkelig opmærksom på, hvor mange kilo de spiser, fordi det er for dyrt at smide ud. Samtidig brugte jeg jo penge på alt muligt andet før, det gør jeg ikke mere, nu er det helt simpelt", siger han.