Mineraler / Mineraler til kvæg

Optimer dine kvægmineraler med professionel rådgivning

Det er vigtigt at have den rette formulering af vitaminer og mineraler i drøvtyggerfoderet for at optimere ydelsen i en professionel produktion.

Vitaminer og mineraler repræsenterer kun en lille del af drøvtyggerfoderet, men er næringsstoffer, som er afgørende for at opnå den højeste produktivitet. Vitaminer ligger til grund for de fleste biologiske processer, mens mineraler fungerer som byggeblokke. Mineraler opbygger væv og er også essentielle for enzymer og biologiske processer.

Vilofoss er specialiseret i vitaminer og mineraler, og vi er eksperter i at sammensætte det rette foder til din mælke- og kødproduktion ud fra dine individuelle behov.

Mineralløsninger bygget på nyeste viden

I kraft af både vores interne R&D samarbejde på tværs af de forskellige lande i DLG-koncernen og vores tætte relation til flere universiteter rundt om i verden, er vi altid opdaterede på, i hvilken retning den nyeste forskning inden for mineraler og vitaminer peger. Udgangspunktet for sammensætningen af vores mineralløsninger er derfor videnskabeligt dokumenterede anbefalinger.

En optimal ernæringsløsning til din kvægproduktion

Det er vigtigt for os at have et tillidsfuldt forhold til vores kunder. Det sikrer vi ved at engagere os i din kvægproduktion og finde den optimale mineral- og vitaminløsning, som giver dig succes med din produktion.

Nøglen til din succes, og dermed også vores succes, ligger i sunde og højtydende dyr sammen med en omkostningseffektiv foderløsning. Det kræver kvægfoder og hermed også mineraler og vitaminer af den absolut højeste kvalitet. Det sikrer vi blandt andet ved udelukkende at købe råvarer ind med dokumenteret god kvalitet samt ved at fastholde høje standarder i vores egne produktionsfaciliteter. Vores mineral- og vitaminråvarer er derfor nøje udvalgte, og produktionen af premixer til kvæg sker på vores fabrikker i henhold til kvalitetssystemet GMP+.

Standard eller Gårdmineralløsning? – Valget er altid dit!

Hos Vilofoss tilbyder vi begge dele og er du i tvivl om, hvad der er den rigtige løsning hos dig, står vores kvægkonsulenter altid klar til at vejlede dig i dit valg.
Standardmineralsortimentet er sammensat med udgangspunkt i gennemsnitlige niveauer for forskellige fodringsstrategier og vil derfor med de vejledende daglige tildelingsniveauer også dække det gennemsnitlige dyrs behov.

Vores erfaring er, at det oftest giver den bedste løsning for både dyrets produktion og sundhed samt for økonomien i din virksomhed og ikke mindst også for miljøet, at få sammensat en gårdmineralløsning optimeret efter forholdene og foderstrategien hos netop dig. Herved kan vi nemlig bedst sikre, at der ikke hverken under- eller overforsynes med mineraler og vitaminer.

Læs mere om dine muligheder i katalogerne

Læs mere om dine muligheder for Gårdmineralløsninger her.

Læs mere om TraceFoss – vores mineralkoncept med øget fokus på bæredygtighed her.

Interesseret? Kontakt din lokale Vilofoss konsulent.