Reducer CO2 aftrykket, gennem effektivitet
Mineraler / Mineraler til kvæg / Organiske mineraler

TraceFoss® - Organiske mineraler til kvæg

Med øje for både koen og miljøet

TraceFoss® er Vilofoss’ mineralkoncept baseret på organiske mineraler og gærkulturen Yea-Sacc®. TraceFoss® er 100 % organisk zink, kobber, mangan og selen, dvs. med samme gode og lette optagelighed, som det der kommer fra grovfoderet.

  • Forbedret fordøjelighed
  • Stabiliseret vommiljø
  • Reduceret pH udsving i vommen
  • Forbedret mælkeproduktionen

 

Bedre optagelse – højere ydelse

Naturligt forekommende mineraler i grovfoderet og især i grønne afgrøder som græsensilage, er på organisk form og dermed let optagelig for koen. Der er bare ikke nok i forhold til køernes ydelsesniveau. Derfor skal der suppleres via en mineralblanding.

De organiske mineraler i TraceFoss® har en bedre stabilitet ved ph-udsving gennem fordøjelseskanalen og er derfor langt mere effektive, når de når frem til tyndtarmen, hvor de skal optages. Med TraceFoss kan du derfor nedsætte tildelingen af mikromineraler – uden at gå på kompromis med koens ydeevne. Det er både godt for koen, økonomien og for miljøet.

 

Reduceret udledning af metan

En anden vigtig ingrediens i TraceFoss® konceptet er Yea-Sacc® gær, der som den første og eneste gærtype på markedet har en dokumenteret reducerende effekt på udledning af metangasser og nitrogen fra kvæg. Yea-Sac er både fibernedbrydende og positivt stimulerende for væksten af mælkesyre bakterier i vommen, hvilket gør denne gærtype helt unik, da det forbedrer vommens effektivitet, som er den afgørende faktor for en høj fodereffektivitet og dermed udnyttelse af det foder koen æder.

 

Interesseret? Kontakt din lokale Vilofoss konsulent.

 

Læs TraceFoss oversigtsskemaet her.

 

Carbon trust certificeret

Carbon Trust har godkendt Yea-Sacc®, der er en del af TraceFoss®, for at reducere udslip af metangasser og udskillelse af kvælstof fra kvæg. Yea-Sacc® er den eneste gærkultur udviklet til drøvtyggere, der har opnået at blive certificeret af Carbon Trust.

Artikel

Organisk selen artikel