Økolog: FreshFoss Green holder foderet friskt i længere tid
12. maj 2020

Økolog: FreshFoss Green holder foderet friskt i længere tid

Studier viser, at op til seks procent af værdien af foderet "fordamper" i løbet af 12 timer. Varmedannelsen stammer fra forgæring af foderet. FreshFoss Green har hjulpet Ravnsborg Økologi på Lolland med netop dette problem.

Michael Olsen har bedriften Ravnsborg Økologi, der består af 550 hektar med en besætning på 150 køer. Her har de gjort brug af Vilofoss’ produkt FreshFoss Green i sommermånederne for at sikre sig, at foderet holder på de vigtige næringsstoffer. 

”Vi bruger det i sommerperioden i al vores fuldfoder. Da køerne går på græs, består sommerfodringen på stalden mest af majsensilage. Vi tilføjer cirka 1 kg FreshFoss Green pr. tons foder, så vi undgår varmedannelsen i fuldfoderet, og vores foder er på den måde friskt i længere tid – det holder sig ind til næste fodring,” forklarer Michael Olsen. 

Der opstår opvarmning i foderrationen på grund af det iltrige miljø samt den høje fugtighed og varme. Mug og gær har gode vækstvilkår under disse omstændigheder, og den store tilgængelighed af sukker og hurtigt omsættelige kulhydrater gør kun fuldfoderet mere udsat for tab af tør- og næringsstoffer. FreshFoss Green modvirker dette og reducerer opvarmningen af TMR (Total Mixed Ration) efter udfodring. Det er især vigtigt, når der tilsættes vand til rationen, og det særligt oplagt at bruge til dyregrupper, der ikke udfodres dagligt. Hos Ravnsborg Økologi har de tilfredse med FreshFoss Green og dets egenskaber. 

”Det virker rigtig godt hos os, sammenlignet med andre produkter på markedet. Det er virkelig let at arbejde med, fordi det er et pulverprodukt. Flydende produkter giver ofte arbejdsmiljømæssige udfordringer og er lidt mere besværlige at arbejde med – det er slet ikke tilfældet med FreshFoss Green,” siger Michael Olsen. 

FreshFoss Green er et tørsyreprodukt, der består af en speciel kombination af salte fra organiske syrer, som reducerer væksten af uønskede bakterier og mug. På den måde er produktet med til at udskyde opvarmningsprocessen i foderrationen og beskytter dermed imod tab af  næringsstoffer.