26. marts 2020

Bedre foderoptag og sundere klove i Mathias’ besætning

Siden Mathias Hansen begyndte at bruge produktet FreshFoss i sine foderblandinger, er problemerne med varmedannelse i foderet forsvundet. Det betyder, at både køernes og kalvenes ædelyst og foderoptag er markant forbedret. Desuden er klovsundheden hos hans køer blevet langt bedre, efter at han nu regelmæssigt plejer deres klove med HooFoss.

I Balle på Djursland bor Mathias Hansen, der ejer 165 ha jord og 125 malkekøer. Ved siden af malkekvægsbesætningen driver han også en slagtekalveproduktion på ca. 300 kalve per år. Da han overtog gården, oplevede han problemer med varmedannelse i køernes og kalvenes fuldfoder, hvilket betød, at ædelysten var lille og foderoptaget dårligt. Da han samtidig gik over til kompakt fuldfoder, blev problemet endnu mere markant.

 

”I juni 2019 introducerede en DLG-sælger mig for produktet FreshFoss til malkekvæg. Man blander det i foderet, hvilket gør, at det ikke optager varme. Det viste sig at have en øjeblikkelig effekt på mine køers ædelyst, og foderoptaget steg markant,” siger Mathias Hansen. 

 

 

Virkede også på kalvene


Da Mathias Hansen oplevede effekten af FreshFoss hos malkekøerne, prøvede han at tilsætte produktet i grovfoderet til kalvene, hvilket også her hurtigt gav et helt andet og bedre foderoptag og en større ædelyst end før. Det gjorde, at tilvæksten kunne holde selv i den varmeste periode.

 

Doseringen har i hele perioden været 1 kg pr. ton foder, og hen over efteråret er det kun goldkøerne, der får FreshFoss i deres foderration, hvor der blandes til to dage ad gangen.

 

 

Klovsundheden markant forbedret med HooFoss


Udover udfordringerne med varme i foderet havde Mathias Hansen store problemer med digital dermatitis i sin malkekvægsbedrift – den første klovbeskæring viste, at omkring 25 % af køerne led af en eller anden form for digital dermatitis.

 

”Vi malker med robotter, så jeg var noget nervøs for at ødelægge trafikken til robotterne. Men vi satte et forsøg i gang med klovbad, hvor vi brugte klovplejemidlet HooFoss og lagde en madras ved udgangen fra robotten. Køerne er gået igennem to gange pr. uge, og det har heldigvis ikke givet udfordringer med trafikken til robotterne,” fortæller Mathias Hansen.

 

Den seneste klovbeskæring viste en markant forbedring af klovsundheden, og antallet af køer med digital dermatitis var faldet til kun 3-4 %. 

 Fakta:

  • 165 ha 
  • Slagtekalveproduktion, 300 kalve/år 
  • Mælkeproduktion, 125 årskøer
  • Kunde i DLG siden marts 2016