14. maj 2019

Får og lam på græs

af produktkonsulent Knud Lykke Christensen

Græssæsonen starter tidligt i år, selvom der ikke er meget gang i græsvæksten. Den spæde og vel gødede græsmark, der både kan være rajgræs og kløvergræs, kan være lidt farlige for både får og lam.

Græsset er meget letfordøjeligt og indeholder ofte en del sukker og sjældent ret meget NDF (fiber). Det gør, at vommen hurtigt belastes og ikke får den naturlige funktion.

Normalt danner fåret selv B-vitaminer via vommens drøvtyggerfunktion, men i ovennævnte situation her i de tidlige forårsmåneder fungerer det ikke altid optimalt. Dette bevirker, at får og lam bliver ”stjernekiggere”, hvor de går på bagdelen og kører rundt med hovedet vendt mod himlen. De virker svimle og kan ikke rejse sig.

En hurtig behandling med B-kompleks vil hurtigt afhjælpe situationen, men er også nødvendigt, for at dyret overlever. Senere må man give dyrene god, ren halm eller lidt tungt fordøjeligt hø/wrapgræs, så de har noget at tygge på og dermed får gang i vomfunktionen igen.

Ligesom B-vitaminerne vil får og lam have behov for mineraler i græsningssæsonen. Især er magnesium nødvendigt sammen med det tidlige græs for at undgå ”magnesiumforgiftning”, hvor dyrene kan blive helt stive og få kramper. Alle mikromineraler, hvor kobolt er vigtigt for B-vitamindannelsen, og selen er vigtigt for mange funktioner og især immunforsvaret, bør tildeles via en allround mineralblanding efter ædelyst.

VM Får Grøn er velegnet i begyndelsen af græsningssæsonen, og senere kan der skiftes til VM Fåremix Græs.

Knud Lykke
Produktkonsulent, Kvæg