Fordi samarbejde giver resultat.
27. marts 2019

Høj tilvækst og lavt foderforbrug kommer ikke kun af en god foderblanding.

Det kræver også et korrekt management i stalden. En korrekt opstart af fodring af klimagrise kan i sidste ende godt betale sig – ligesom det kan betale sig at bruge gode råvarer.

For at opnå optimale produktionsresultater skal den nyeste viden og de bedste råvarer optimeres ind i foderet – uden at gå på kompromis med det, der rent faktisk fungerer i besætningen.

Vi ved, at det, der betyder mest, er samspillet mellem landmand som producent og Vilofoss-konsulenten som rådgiver. Derfor skal rådgivningen også give de bedste forudsætninger for at indfri produktionsmål og tilføre produktionen størst mulig mærværdi. Hos Vilofoss er vores Landmix-konsulenter vant til at se på den enkelte bedrifts besætning og ud fra det vurdere den optimale fodersammensætning.

 

Vælg en Vilofoss-konsulent – fordi din besætning ikke kun skal optimeres ud fra standardnormerne.

Kontakt en landmixkonsulent og hør mere om hvordan vi kan indfri dine produktrionsmål.

Martin Serup landmixkonsulent
Martin Serup
Landmixkonsulent