Er der toksiner i dit kornlager?
5. marts 2020

Har du overvejet om der kan have været en udvikling af toksiner i dit kornlager?

Det milde klima i efterår/vinter 19/20 har som frygtet givet problemer med kvaliteten af korn hos hjemmeblandere, da det har været svært at belufte kornet tilstrækkeligt til at temperaturen er nået ned på det optimale.

Kornafgrøder er først lagerfaste, når vandindholdet er under 15% og temperaturen under 8oC. Det kræver normalt at der i løbet af efteråret med mellemrum (hver 3. uge) blæses 10-12 timer i kornet, så temperaturen kan sænkes i takt med udetemperaturen. Udetemperaturen skal være mindst 3oC lavere end kornet for at temperaturen i lageret kan sænkes.

I efteråret/vinteren 19/20 har der ikke været mange dage, hvor temperaturen i længere tid har været væsentligt under 5oC, og vi har oplevet kunder, der ved kontrol efter nytår, opdager at temperaturen i deres kornlager er 10-15oC.

Ved denne temperatur er der risiko for, at der sker en svampevækst i lageret, med deraf følgende risiko for at kornet bliver belastet med svampetoksiner. Vilofoss har hos hjemmeblandere set eksempler på at analyser efter nytår viser fund af toksiner som vi normalt ikke ser. Dette på trods af at analyser af prøver fra samme lagre, lige efter høst viste stort set toksinfrit korn.

Lokalt var der i høsten 2019 også udfordringer med bjærgning af halm, hvilket også kan give udfordringer med svampevækst og toksiner, når der anvendes større mængder halm i stalden.

Da den optagne mængde halm i de fleste staldsystemer udgør en lille andel af det daglige foder, skal toksinniveauet være noget højere end i foder, for at skabe problemer. Vi har dog set enkelte prøver med højt indhold, hvorfor halmen også skal inddrages i en søgning efter problemer.

Oplever du problemer, med vigende immunitet og grise der generelt ser ud til ikke helt at ”spille”, kan toksiner være årsagen. Har du mistanke om toksiner, kan du vælge at prøve tilsætning af toksinbinder, eller udtage en eller flere prøver til analyse. Husk at svampe typisk vokser i kolonier, hvorfor det kan være meget svært at udtage en repræsentativ prøve i plan- eller gastætte siloer. Amerikanersiloer uden omrører kan også være problematiske, mens en prøve fra en tilstrækkeligt omrørt silo vil være at betragte som repræsentativ for hele siloen. En analyse, der screener for et større antal svampetoksiner, koster ca. 2400-3000 kr./stk. Til sammenligning koster tilsætning af en god toksinbinder 3-15 kr./100 kg fuldfoder, afhængig af niveau.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte din lokale Landmixkonsulent.

Jacob Dall
Jacob Dall
Faglig Ansvarlig, Svin