Hvad sker der med kviernes reproduktion, når mineral- og vitamintildelingen ikke er i orden?
25. marts 2021

Hvad sker der med kviernes reproduktion, når mineral- og vitamintildelingen ikke er i orden?

Om kort tid lukkes stalddørene op, og mange kvier kommer på græs. HUSK, at kviernes behov for supple-rende mineral følger med dem ud af stalddøren. Det er især vigtigt for kviernes reproduktion, og det kan du læse mere om her.

Kvieopdrættet har også brug for mineraler

Uanset om man har kvierne gående ude eller på stald i sommerhalvåret, er mineral- og vitaminforsyningen vigtig at holde fokus på. Afgræsser kvierne i sommerhalvåret, vil de som regel være godt dækket ind på vitaminsiden med det friske græs.
 

 
Langt hen ad vejen vil de også være forsynet med de fleste mineraler, men alt efter hvilke arealer, de afgræsser, og her tænkes særligt på græssets vækstforhold, altså jordbundstype, gødningsmængde, vand og varme etc., så vil mineralindholdet være varierende. 2020 var f.eks. et rigtig godt vækst-år for græs, og de fleste har haft gode udbytter i græsset, når vi kigger på mængden, altså kvantiteten. Men hvad siger kvaliteten? Mineraler er til rådighed med en vis pulje i jorden, og det betyder, at har vi et år med gode udbytter, så vil den pulje af mineraler blive fordelt i en større mængde, og der vil i princippet ske en fortynding af mineralindholdet.

Et godt eksempel på dette ses i figuren herover. Her er vist den gennemsnitlige variation over årene i indholdet af selen i konventionelt dyrket 2. slæt kløvergræs-ensilage. I 2018, hvor der var ekstrem tørke, var selen-indholdet markant højere end de omkringliggende år. Det skyldes som sådan ikke et højere niveau af selen det år, men derimod et meget lavere udbytte. I 2020, hvor græsset voksede rigtig godt de fleste steder, var selen-indholdet en del lavere, men det skyldes altså langt større udbytter. Vil man sikre sig, at dyrene er dækket ind med tilstrækkelige mineraler året rundt, er supplering med en mineralblanding altid nødvendig.

Mineralforsyning og reproduktion hænger sammen

Hvad sker der så med reproduktionen, hvis kvierne ikke er dækket godt nok ind med mineraler? Der er mange niveauer af mangel og/eller underskud og derfor også flere niveauer af konsekvenserne. Her er forsøgt givet et meget forsimplet overblik.

Ægløsning, brunst osv. er som udgangspunkt hormonstyret. De forskellige hormoner skal være aktive på forskellige stadier i reproduktionscyklussen, og det er et helt studie i sig selv at forklare denne sammen-hæng, så det undlades her. For at ægget vokser og udvikler sig, skal det follikelstimulerende hormon FSH være aktivt. FSH’s aktivitet kræver en rigelig tilstedeværelse af blandt andet E-vitamin. Når ægget er løs-net fra folliklen, det er vokset i, omdannes resten af folliklen til det man kalder det gule legeme. Det gule legeme skal producere hormonet østrogen, som er det hormon, der styrer kviens brunst og mængden heraf er afgørende for, hvor tydelig en brunst kvien viser. For at det gule legeme dannes og fungerer korrekt, kræver det blandt andet tilstedeværelse af mangan.

Brunst betyder øget stressniveau

Når kvien kommer i brunst, vil hormonerne pumpe rundt og de signaler der sendes med, er for kviekrop-pen helt ukendte og den bliver fysiologisk set stresset. På celleniveau taler man om oxidativt stress – cellerne kan simpelthen ikke følge med og arbejder på højtryk. Ved oxidativ stress dannes en masse affalds-stoffer – frie radikaler. De skal bekæmpes eller transporteres væk fra cellerne, så de ikke forårsager ska-der på cellevæggen. Til at bekæmpe de frie radikaler, skal der først og fremmest være antioxidanter til stede, de kommer fra især E-vitamin og betacaroten. Der skal også være en masse forskellige enzymer til stede for at få de frie radikaler nedbrudt. Og i de frie radikaler er der rigtig mange mikromineraler, som spiller en stor rolle, hvor især zink, men også kobber, er nogle af de vigtigste. Endelig, så er der en backup til dette i form af selen. Selen kan nemlig til en vis grad reparere de skader på cellevæggen, som de frie radikaler forårsager. Derfor er selen ét af de absolut vigtigste mineraler at forsyne kvierne tilstrækkeligt med.

Reproduktion nedprioriteres, når kvien ikke er i fysiologisk balance

Hvis ikke mineraler og vitaminer er til stede i tilstrækkelig mængde, så vil reproduktionsdelen af livscyklus være noget af det, som kviens krop først vil reducere eller slet ikke starte op for. Det er ikke essentielt for det enkelte dyrs overlevelse, at det får ægløsning og bliver drægtig, og derfor vil det altid være de mere vitale organer samt vækst og generel muskelfunktion, der bliver prioriteret, da kvæg jo er et flugtdyr af natur. Det er vigtigere, at den kan bevæge sig end reproducere sig. Så kvien vil i en situation med større mineralmangel måske slet ikke få ægløsning. I mildere tilfælde af mangel vil den måske have ægløsning, men ikke vise tegn på det med en synlig brunst, da det gule legeme ikke bliver dannet ordentligt. Eller ægget løsnes og bliver måske befrugtet, men bliver så beskadiget af de føromtalte frie radikaler. Før det når at sætte sig fast i børen og begynder at vokse, vil det gå til grunde. Alt dette er noget, der foregår på celleniveau, og derfor er det stort set umuligt at opdage i det daglige. Typisk vil man bare kunne konkludere, at kvien enten slet ikke kommer i brunst, eller at den ikke er blevet drægtig ved insemineringen. Så er kvien ikke i balance på mineral- og vitaminforsyningen, vil problemer med reproduktionen være en af de absolut første og største indikatorer herpå.

Mineraltildeling efter behov

Anbefalingen er derfor, at man året rundt tildeler supplerende mineraler til kvierne. I vinterhalvåret er det også nødvendig at give vitaminer, så det ikke er det, der bliver den begrænsende faktor for at få re-produktionen til at fungere. I sommerhalvåret med masser af frisk græs til rådighed er en sommermineral uden vitaminer tilstrækkelig. Vælg som udgangspunkt en opdrætsmineralblanding. Disse er specielt sammensat med blandt andet et godt niveau af mikromineraler til dyr i vækst.

Vil du vide mere? Så tag fat i din Vilofoss-konsulent.