5. april 2019

Info vedr. kobber til smågrise

Kobberindholdet reduceres i mineralblandinger til smågrise til sikring af overholdelse af den nye EU forordning.

Jævnfør EU forordning: EU 2018/1039 af 23. juli 2018, ændres maximum indholdet i smågrisefoder fra 170 ppm kobber indtil 12 uger, til maximum 150 ppm indtil 4 uger efter fravænning, og 100 ppm indtil 8 uger efter fravænning. 

Derfor reduceres kobberindholdet i mineralblandinger til smågrise til sikring af overholdelse af den nye EU forordning. 

Se eventuelt yderligere beskrivelse på SEGES hjemmeside 

Flemming Laursen
Salgschef