20. juni 2017

Klovplejemiddel viser klart fald i DD (digital dermatitis)

Mælkeproducent Thomas Bager fra Grenå har 180 køer og 3 malkerobotter. Han er begyndt at bruge klovplejemidlet HooFoss fra Vilofoss, og allerede efter første måned er antallet af DD (digital dermatitis) faldet fra næsten 20% til 6%, og det er kun begyndelsen.

ko 

Thomas Bager fra Grenå havde udfordringer med antallet af DD (digital dermatitis) efter klovbeskæring. Derfor startede han i midten af december 2016 op med klovplejemidlet HooFoss i en måned inden, der var planlagt klovbeskæring. Thomas Bager siger:

”Vi startede med 1 klovbad og 1 måtte, som blev placeret i returgangen efter malkerobotten. Allerede efter det første døgn kunne vi ikke registrere færre malkninger, og køerne var ikke nervøse for at gå igennem klovbadet. Den første klovbeskæring efter en måned viser et klart fald i antallet af DD. I et hold med 60-65 køer havde vi typisk ca. 12 køer, der skulle forbindes. Efter behandlingen med HooFoss i en måned var antallet nede på ca. 4 køer. Samtidig kunne vi også se en del sortfarvninger, der er et tegn på, at sårene er ved at hele op.”

”I marts klovbeskar vi endnu et hold køer. I perioden mellem klovbeskæringerne plejede der at være enkelte dyr, der skulle tages ud og beskæres. Dette antal har vi fået reduceret mærkbart, så vi er meget tilfredse med HooFoss, da det virkelig har hjulpet os med de udfordringer, vi havde med DD tidligere.”

Anbefalingen er at bruge HooFoss 2 gange ugentligt med ca. 35 L pr. gang. Det svarer til, hvad måtten kan suge. Thomas lader måtten og karet stå i 5-6 dage og tilfører så HooFoss 2 gange om ugen og tager derefter karet og måtten væk i et døgn, hvor der vaskes og gøres rent. I det daglige bliver måtten skrabet 2 gange hver dag for at få møget væk fra blandingen.

 

Video: Sådan reducere man Digital Dermatitis

 

HooFoss

  • Flydende klovplejemiddel
  • Danner en beskyttende sårskorpe på klovene ved fx digital dermatitis (DD), og dermed fremskyndes ophelingen.
  • Neutraliserer vævsnedbrydende ammoniak, som ellers øger infektionsraten.
  • Neutraliserer svovlbrinter, som giver gode vækstbetingelser for Treponema-bakterier, som er én af årsagerne til DD (digital dermatitis).
  • Danner en holdbar og beskyttende hinde, som beskytter sårene i flere dage.
  • Virker både akut og forebyggende.

Læs mere om klovplejemidlet HooFoss.