21. februar 2019

Kombination af højt smittetryk og forhøjet pH-værdi i stalden har negative effekter – og det bør spille ind i dit valg af pulverhygiejnemidler til dyrs liggeområder

Et sundt staldmiljø er en stor udfordring. For kvæg, svin og fjerkræ er oprindeligt skabt til at leve i naturen med de miljømæssige forhold, som er til stede her. Det vil f.eks. sige frisk luft uden ammoniakdampe, sur jordbund som liggeområde og et lavt niveau af skadelige bakterier.

Tingene er anderledes i stalden. Faktisk er liggeområder i stalde det modsatte af naturlige forhold. Her finder vi i højtydende besætninger med mange dyr sammen mange flere bakterier og et basisk miljø med høj pH-værdi pga. ammoniak.

 

Kombinationen af høj pH-værdi og højt smittetryk kan have store negative effekter. Så når naturen bliver skiftet ud med stalden, så skal vi arbejde på at holde smittetrykket og pH-værdien nede – f.eks. i form af en kombination af desinfektionsmidler og udtørrende pulvermidler. Det medvirker Vilofoss’ Stalosan-produkter til.

 

Hvordan kan vi modvirke højt smittetryk i liggeområder med pulvermidler

Skadelige bakterier i dyrenes liggeområder kan, ud over daglig rengøring, overordnet holdes nede via de to metoder: desinfektion og udtørring.


Desinfektion, også som pulverprodukt, vil altid være den mest effektive metode, idet bakterierne slås ihjel og sænkes markant i niveau. Her er et pulverbiocid det mest optimale valg, da der er dokumenteret effekt over for bl.a. bakterier og vira, uden at være skadeligt for dyr og mennesker.

 

Udtørring kan til en vis grad modvirke, at bakterierne vokser yderligere, men kan ikke sænke niveauet. Der er dog en økonomisk betragtning at tage med her, idet ægte desinficerende pulvermidler er dyrere pr. kg end udtørrende pulvermidler. Her er det vigtig at se på produktets indhold, da kalk- og kridtprodukter er basiske, med en pH-værdi på ca. 9-10. Dette kan forværre staldmiljøet og øge risikoen for infektioner.

 

Det giver derfor rigtig god mening at desinficere liggeområder 1-2 gange om ugen og på de resterende dage tilføre et udtørrende pulvermiddel. Denne udtørring kan modvirke en for voldsom vækst af bakterier indtil næste pulverdesinfektion. Sådan opnår man en fornuftig kontrol af skadelige bakterier, uden at betale for daglig tilførsel af de dyrere desinficerende pulvermidler. I perioder med øget smittepres anbefales det dog altid at anvende daglig pulverdesinfektion.

 

Sebum 

Når du vælger desinficerende eller udtørrende pulvermidler til liggeområder, skal du altid vælge syrlige produkter med lav pH-værdi

Forhøjet pH-værdi i dyrenes liggeområder er en vedvarende udfordring pga. ammoniak. Det er velkendt, at ammoniak, på grund af dets høje pH-værdi, øger infektionsrisikoen og sygdomsfrekvensen blandt husdyr. Derfor er det afgørende at anvende pulvermidler med lav pH-værdi, som kan sænke pH-værdien og neutralisere ammoniak. Det kan ikke anbefales at anvende kalkbaserede produkter, da kalks pH-værdi kun vil bidrage til en forhøjet pH-værdi. Samtidigt kan det ikke lade sig gøre, rent kemisk, at neutralisere ammoniak med kalkprodukter.
I stedet skal der være et højt indhold af ægte syremineraler, da man herved kan opnå både at sænke pH-værdien og neutralisere ammoniak.

 

Lav pH-værdi i liggeområder er afgørende for dyrs forsvar mod infektioner

Kvæg, svin og fjerkræ er oprindeligt skabt til at leve i naturen med de miljømæssige forhold, som er til stede her. Det vil bl.a. sige frisk luft uden ammoniakdampe, sur jordbund som liggeområde og et lavt niveau af skadelige bakterier. Dyrenes naturlige lag af voks på hudoverfladen er syrligt på samme måde som jordbunden. Derfor bliver dette vokslag ikke nedbrudt og ødelagt, når dyret ligger ned og kommer i kontakt med jordbunden. Skadelige bakterier trives ringe i et surt miljø, som derfor gør det svært for dem at overleve og formere sig i jordbunden og på dyrenes hud. I stedet lever her en række harmløse bakterier, som trives godt i et surt miljø og effektivt hjælper dyrene med at bekæmpe de skadelige bakterier. Dette samarbejde kombineret med lav pH-værdi er meget afgørende for at hindre infektioner.

 

Liggeområder i stalde er det modsatte af naturlige forhold

I en højtydende besætning lever mange dyr tæt sammen og dette gør, at niveauet af skadelige bakterier stiger markant. Samtidigt vil de mange dyr udskille store mængder affaldsstoffer, som øger mængden af ammoniak markant i dyrenes miljø. Desværre for dyrene er den kemiske profil for ammoniak stik modsat syrligt, idet stoffet er stærkt alkalisk med en pH-værdi på 13. Det medfører, at det syrlige vokslag på huden nedbrydes, og de gavnlige hudbakterier forsvinder. Kombinationen af det høje niveau af skadelige bakterier og det manglende forsvarsværn på dyrenes hud øger antallet af infektioner betydeligt.

 

 

Tre Stalosan-produkter dækker alle behov

Stalosan-produktlinjen strækker sig fra det meget effektive biocid/desinfektionspulver Stalosan F (pH 3,5), videre til det kraftige hygiejnemiddel Stalosan Basic (pH 4) og afsluttes med det udtørrende middel Stalosan Dry (pH 6). Produktlinjen inkluderer samtidigt Stalosan Green, som må anvendes i økologiske produktioner. Alle Stalosan-produkter er unikke i deres sammensætning ved at have en høj koncentration af mineralske syrer.

 

Stalosan Dry

Den primære effekt af Stalosan Dry er udtørring af dyrenes liggeområder. Her dræbes bakterier og andre mikroorganismer ikke, men holdes på et acceptabelt lavt niveau.

 

Stalosan Basic

Med Stalosan Basic øges effekten til at inkludere en rengørende effekt ud over den udtørrende effekt. Dette øger dyrenes modstandskraft, og deres sundhedstilstand forbedres. Dette gør Stalosan Basic til et mere effektivt produkt end typiske udtørrende pulvermidler.

 

Stalosan F

Med Stalosan F bygges den meget afgørende biocideffekt oven på den udtørrende og rengørende effekt. Her opnås en direkte elimination af bakterier og andre mikroorganismer i liggeområder. Denne egenskab giver et meget stabilt og lavt niveau af sygdomsfremkaldende mikroorganismer under alle forhold.

 

Vil du vide mere om Stalosan-konceptet – følg linket her