Kontrol af kalvediarré med Stalosan F
9. juni 2020

Kontrol af kalvediarré med Stalosan F

I årtier har danske kvægopdrættere brugt Stalosan F som et effektivt hjælpemiddel til at kontrollere alle typer kalvediarré hos nyfødte kalve og ældre. Stalosan F har vist sig at være i stand til at dæmpe udviklingen af diarré, især i kalvebokse i stalde, hvor korrekt rengøring og desinfektion ikke er mulig.

Skrevet af Jan van Wyhe-Storgaard, biokemiker i Vilofoss

For at forhindre patogener i at udvikle sig og blive smitsomme kan Stalosan F kan også bruges som slutbehandling af alle overflader efter rengøring og desinfektion, hvor små pletter med organiske materialerester kan rumme parasitter som coccidia og Cryptosporidium. Efter indsætning af kalvene vil jævnlige Stalosan F-behandlinger af bokse og hytter medføre, at patogener i miljøet blandt kalvene holdes nede, og ydermere vil behandlingerne have en forebyggende virkning på diarré.

På billedet til ventre kan man se et eksempel på gødningrester i en bås. Her vil 1 g gødning indeholde 142.440 oocyster. Dette er mere end nok til at inficere nye kalve med med heraf efterfølgende høj risiko for diarré.

Efter indsætningen i bokse eller hytter er det i de første uger diarré, som er hovedårsagen til kalvedød. Denne diarréperiode er forårsaget af mange forskellige patogener, hvilket gør det meget vanskeligt at kontrollere.

Uge for uge
I uge et observeres der hovedsageligt coli-induceret diarré. Hvis kalven ikke behandles meget hurtigt med antibiotika mod E. coli, har den en meget høj risiko for at dø.
Ved udgangen af uge et og hele uge to efterfølges E. coli-infektioner af vira som Rotavirus, som der ikke er nogen behandling imod. På dette tidspunkt vaccineres kalvene for at forhindre sygdom, og de får tilført ekstra væske og elektrolytter i tilfælde af et udbrud af diarré. Cryptosporidium starter også i uge to, og her er den sædvanlige behandling Halufuginon. Selvom behandlingerne udføres i tide og korrekt, vil nogen af dyrene dø som følge af Rotavirus og Cryptosporidium.

Rotavirus og Cryptosporidium vil fortsat angribe kalvene i uge tre og for at gøre situationen endnu værre, vil salmonella begynde at inficere kalvene og forårsage diarré. I uge fire til tolv vil salmonella fortsat være aktiv, men også coccidier vil begynde at komme ind i billedet. Behandlingerne er henholdsvis antibiotika og coccidiostatika.
Som beskrevet ovenfor kan det konventionelle behandlingsprogram til bekæmpelse af kalvediarré være ret omfattende og vanskeligt. I modsætning hertil er Stalosan F, som virker mod alle