Nem håndtering og god effekt af ny Dialyt Express til grise
5. oktober 2021

Nem håndtering og god effekt af ny Dialyt Express til grise

De kendte velfungerende produkter i Dialyt serien er blevet opdateret med seneste viden om optimal sammensætning af elektrolytter til helt unge dyr. En afprøvning viser et udbytte på over 200 kr./årsso.

En praktisk afprøvning af Dialyt Express til pattegrise i en produktionsbesætning viste en bedre tilvækst og lavere dødelighed efter kuldudjævning (14 grise).

Alex Jensen fra Hellum i Nordjylland har 1250 søer og 45.000 smågrise og testede Dialyt Express i sin besætning. Dyrene blev delt op i et forsøgs- og et kontrolhold. 

Resultater Med Dialyt Express Uden Dialyt Express
Vægt dag 16 4,46 4,15
Dgl. tilv. d. 1-16 192 180
Dødelighed 8,2% 9,5%
*kuld blev standardiseret til 14 grise efter 24 timer
 
Let & praktisk i brug
Dialyt Express er meget let at dosere – og det er smart, at man ikke skal røre et pulver ud, lyder det fra besætningerne. Grisene vil meget gerne drikke det – og der bliver drukket op. Dette, samt Dialyt Express’ formulering betyder, at der ikke er nær de samme hygiejnemæssige udfordringer, som man ser ved brug af mælkeerstatning.
Staldpersonalet har også bemærket, at Dialyt Express dufter godt – og observere, at grisene tilsyneladende tiltrækkes af duften. Til sidst kan Dialyt Express også blandes i mælkeerstatning, hvorved man kombinerer fordelene ved begge produkter.

Økonomi

Selv om en forøgelse af tilvæksten med 12 g/dag ikke lyder af meget, betyder det alligevel, at fravænningsvægten stiger med 0,3 kg/gris, svarende til en værdi ved fravænning på 108 Kr./årsso. Lægges dette sammen med værdien af flere fravænnede grise, hvor 1,3% færre døde grise betyder 0,4 flere fravænnede pr. årsso, kan den samlede værdi opgøres til ca. 215 kr./årsso.
 

Jacob Dall
Jacob Dall
Faglig Ansvarlig, Svin