6. januar 2020

Nem og hurtig håndtering af mavesundhed hos kalve

Diarré er generelt den største sundhedsmæssige udfordring blandt kalve – og den største årsag til dødsfald. Så snart man ser en kalv, der har løs afføring, skal man derfor gribe ind. Jo tidligere jo bedre: Desto mere man kan tage i opløbet, jo mindre vil kalven blive påvirket af det.

Dialyt Express er et produkt, som opretholder/genopretter en række balancer i kroppen, der er under pres ved tarmforstyrrelser. Produktet er lavet med øje for at opnå en nem og hurtig håndtering af mavesundheden.

Dialyt Express er derfor en færdig opløsning, som det anbefales at have samme sted som kalvene eller, alternativt, placere produktet på mælketaxaen. Når man observerer kalvene, mens man fodrer dem, kan man tage action med det samme for at forebygge maveproblemer. Dette er nøglen til en hurtig indsats. Det er derfor ikke nødvendigt først at blande vand med pulver et sted, som kan ligge fjernt fra, hvor kalvene er placeret.

For at Dialyt Express kan bruges sammen med mælken, er produktet formuleret anderledes end gængse diarrémidler – som netop ikke kan blandes i mælken. Det bliver lidt teknisk, men normalt indeholder diarrémidler natriumbikarbonat – hvilket giver en god stabilitet af pH i løben/tarmene. Men natriumbikarbonat må ikke tilsættes mælken – da den hindrer koaguleringen af mælken i løben. Koagulering er den proces, der sker, når mælk tilsættes syre, og mælken derefter får en mere fast konsistens og en form, som kalven kan absorbere. Dialyt Express er derfor i stedet buffered med acetat. Acetat hindrer ikke fordøjelsen af mælken og kan derfor tilsættes direkte i mælken.

Det er dog stadig vigtigt, at kalvene har fri adgang til vand efter mælkefodring.

 

Kom ikke for sent i gang med Dialyt Express

En typisk fejl er, at man kommer for sent i gang med at give diarrémidler. Forebyggende behandling af væske og elektrolytbalancer skal gerne startes, mens kalvene stadig har sutte- og ædelyst. Det er først, når kalvene mangler mere end 6 procent væske, at de udviser kliniske tegn på mangel. Dyrenes evne til at komme sig falder ved alvorlig dehydrering og forsuring af blod. Gå derfor tidligt i gang med at supplere Dialyt i drikkevandet.

Praktiske erfaringer viser, at hvis man tildeler vand med Dialyt, får man stærkere dyr. Erfaringer viser desuden, at drikkelysten øges ved at tilsætte Dialyt i vandet.

Vi anbefaler derfor, at man tildeler en mindre mængde Dialyt Express i drikkevandet i alle perioder, hvor der kan forekomme situationer, hvor diarré kan blomstre op. Det kan være ved flytning af kalvene eller omkring fravænning. Dialyt øger trivslen blandt kalve. Færre diarrétilfælde giver færre døde kalve og bedre velfærd.

Per Theilgaard
Produktchef