1. juli 2016

Nu kan du få naturligt E-vitamin og organisk selen i dine økologiske vitamin- og mineralblandinger

I de nye goldko-mineralblandinger tilbyder vi et højt indhold af naturligt E-vitamin eller/og organisk selen, godkendt til økologiske køer.

I de nye goldko-mineralblandinger tilbyder vi et højt indhold af naturligt E-vitamin eller/og organisk selen, godkendt til økologiske køer.

 

Goldko-mineralblandinger indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler, som skal til for at goldkoen kan fungere optimalt. Koens optagelse af organisk selen er langt bedre end den normalt benyttede uorganiske selen. Ligeledes er optagelsen af naturligt E-vitamin betydeligt bedre, end når der bruges syntetisk E-vitamin. Denne forbedrede optagelse danner derfor grundlag for en sundere økologisk ko.

Naturligt E-vitamin

Køernes forbrug af E-vitamin er særlig højt omkring kælvning. Derfor er tilskud af E-vitamin især vigtig i perioden lige før og lige efter kælvning. I figuren ses at plasmaniveauet falder drastisk før og efter kælvning, og koen derfor ikke opnår den ønskede E-vitaminstatus med alm. E-vitamin. Ved at benytte naturligt E-vitamin, kan man opnå en langt højere E-vitaminstatus i koen, og dermed en bedre immunisering.

Organisk selen

Organisk selen er særlig vigtigt i goldperioden, hvor koens immunforsvar er udfordret. På figuren ses at man ved brug af organisk selen kan opnå et højere selenniveau i koen. Især efter kælvning, hvor selenniveauet falder drastisk, hvis man kun tildeler selen i uorganisk form.

 

E-vitamin og selen har positiv indflydelse på koen:

  • Cellulær antioxidant
  • Forbedret reproduktion
  • Øget immunforsvar
  • Mere mælk

Ved mangel på E-vitamin og selen ses ofte:

  • Dårlig immunitet
  • Problemer med tilbageholdt efterbyrd
  • Øget celletal
  • Dårlig reproduktion
  • Svagtfødte kalve

Goldmineraler til økologer

Goldko Grøn Goldko Grøn Org. Se Goldko Grøn Light Org. Se Goldko Grøn d-alfa Org Se
Daglig tildeling, g 110 110 110 110
Ca, % 0,9 0,8 3,0 0,8
P, % 4,6 4,6 4,0 4,6
Mg, % 21,0 20,7 17,0 20,8
Na, % 5,3 5,2 4,1 5,3
S, % 8,2 8,2 7,0 8,2
Vit A, IE 1.091 1.091 1.000 1.091
Vit D, IE 200 200 200 200
Vit E syn. IE 18.182 18.182 10.000 8.182
Vit E, naturlig IE 0 0 0 10.000
Mn, mg 5.455 5.455 5.000 5.455
Zn, mg 7.270 7.270 7.000 7.270
Cu, mg 1.455 1.455 1.300 1.455
Co, mg 35 35 30 35
J, mg 227 227 200 227
Se, mg 50,0 30 30 30
Org. Se 0 20 20 20
Mg-opl. % 78 78 54 78
CAB, meq -5.221 -5.220 -4.377 -5.222