12. september 2016

Nyt forsøg med SeoFoss®

Laboratorieforsøget på universitetet i Rostock viser forbedret flydeevne og ammoniakbinding

Laboratorieforsøget på universitetet i Rostock viser forbedret flydeevne og ammoniakbinding

 

Et laboratorieforsøg på universitetet i Rostock har vist, at tilsætningen af SeoFoss tydeligt forbedrer gyllens flydeevne og ammoniakbinding. Samtidig bliver biogas- og metanudbyttet øget.

  • Svinegyllens flydeevne bliver tydeligt forbedret ved hjælp af en reduktion af viskositeten på mere endl 17%. Det giver muligheder for besparelser i forbindelse med mindre omrøringsomkostninger.
  • Ammoniakbindingen bliver tydeligt forbedret og øget med op til 16%*. Samtidig viser forsøget en videnskabeligt dokumenteret reducering af ammoniakgas.

For biogasanlæg giver tilsætningen af SeoFoss flere økonomiske fordele: Enkelte forsøg har vist, at biogasudbyttet stiger med 15%, og metanudbyttet med 11%. Ved undersøgelsen af forskellige substrater blev der opnået en gennemsnitlig stigning af biogasudbyttet på 5%. Ved kvæggylle stiger det gennemsnitlige metanudbytte med 4,4 %. Samtidig giver reduktion af viskositeten strømbesparelser.

* Forsøgsresultatet på kvæggylle

Læs mere om SeoFoss i vores gyllehåndteringsafsnit.