8. november 2017

Nyt forsøg på Cornell University viser lave niveauer af subklinisk hypokalcæmi i malkekøer, som fik tildelt X-Zelit

Cornell University afprøvede effekten af kalciumbinderen (X-Zelit®) som forebyggelse af hypokalcæmi. Fodring med en foderblanding med et lavt indhold af kalcium i tiden inden kælvning har vist at kunne forbedre kalciumniveauet i plasma. Lavt niveau af kalcium er vanskelig at praktisere, pga. det naturlige kalciumindhold i foderet, men med X-Zelit skabes et funktionelt lavt kalcium. Foreløbige resultater fra forsøget blev præsenteret på den årlige Cornell Nutrition Conference 2017. Den samlede konklusion var, at X-Zelit forbedrede kalciumbalancen markant i perioden omkring kælvning.

 

Forsøget

Forsøget blev udført på Cornell University i løbet af foråret 2017. 55 øvrige køer, blev inddelt i to grupper: en kontrolgruppe og en X-Zelit-gruppe. Køerne i X-Zelit-gruppen fik tildelt 500 g
X-Zelit pr. dag i de sidste 3 uger inden kælvning. DCAD-niveauet i begge rationer var 14-15 mEq/100 g.

Kalciumniveauet i begge grupper er vist i figur 1. Figuren viser, at kalciumniveauet var højere i 
X-Zelit-gruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

 

 figur 1 

Figur 1. Udvikling af plasma kalcium i perioden i perioden omkring kælvning

 

Plasmakalciumværdierne var højere i X-Zelit-gruppen i perioden før og efter kælvning. Det tog ca. en uge før kalciumniveauet i kontrolgruppen igen nåede op på normalværdien. Det højere kalciumniveau omkring kælvning viser, at koens eget immunforsvar til forebyggelse af lavt kalciumniveau blev aktiveret af behandlingen med X-Zelit. Det høje plasmakalciumniveau omkring kælvning er vigtig for dyrenes sundhed og produktionsniveau.

 

Den forbedrede kalciumstatus reducerede forekomsten af subklinisk hypokalcæmi. Grænseværdien for subklinisk hypokalcæmi var sat til 8,5 mg/dl (2,125 mmol/L). Forekomsten af subklinisk mælkefeber var meget lavere for køerne i X-Zelit-gruppen end i kontrolgruppen.

Resultatet viser, at X-Zelit er et meget effektivt produkt til forebyggelse af subklinisk hypokalcæmi i højt-ydende køer, som blev fodret med en typisk amerikansk foderration.

 figur 2 

Figur 2. Forekomst af hypokalcæmi (serum Ca < 8,5 mg/dL (2,125 mmol/L)) ved prøveudtagning omkring kælvning. De signifikante forskelle (P<0,05) er markeret med en stjerne.

Hele posteren kan ses her.

 

X-Zelit information

X-Zelit blev lanceret af Vilofoss i 2008 for at sikre en perfekt kalciumbalance omkring kælvning. Produktet aktiverer koens naturlige proces til mobilisering af kalcium, og dette sikrer en perfekt kalciumbalance ved kælvning. Produktet bliver brugt med stor succes i mange lande i hele verden. Princippet er enkelt: den meget effektive bindingsevne i X-Zelit binder kalcium fra foderet i tarmene, og på den måde bliver der mindre kalcium tilgængelig til optagelse. Når tilførslen af kalciumbinder ophører ved kælvning, er hormonsystemet forberedt og i stand til at optage tilstrækkeligt kalcium i blodet. 
X-Zelit virker uafhængigt af niveauet af kationer og anioner, og gør fodersammensætningen før kælvning mere enkel, da der f.eks. ikke skal tages hensyn til kaliumniveauet. Der kan således fodres med ensilage af sene slæt, og bruges foderemner med højt kaliumindhold.

 

Reference

The effect of feeding sodium aluminum silicate in the prepartum period on serum mineral concentrations in multiparous Holstein Cows. Kerwin, A.L., Ryan, C.M., Leno, B.M. Jacobsen, M., Theilgaard, P., Overton, T.R. Presented at the 2017 Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers, Syracuse, NY, USA.