Pas på Klebsiella-infektioner i de varme måneder
16. juni 2020

Pas på Klebsiella-infektioner i de varme måneder

Det har vist sig særdeles svært at behandle køer mod miljøbetingede Klebsiellainfektioner, og selv antibiotika behandling har vist sig at have en begrænset effekt. Derfor står man tilbage med få muligheder når uheldet er ude, og primært handler det derfor om at holde miljøet fri for disse bakterier.

Af Jan van Wyhe-Storgaard, biokemiker, Vilofoss

Klebsiella er en almindeligt forekommende miljøbakterie, som lever godt i f.eks sengebåse, specielt hvis der anvendes træprodukter som savsmuld og træspåner. Disse træprodukter fungerer normalt rigtigt godt som udtørrende midler og hæmmer af bakterievækst, men desværre giver de rigtig gode vækstbetingelser for netop Klebsiella. Bakterien fungerer samtidigt fint i sengebåse uden strøelse, hvor der blot er en smule gødning og fugt kombineret med stigende temperaturer i sommerperioden.

Her skal der ikke meget til, før en lille mængde Klebsiella bakterier vokser så voldsomt, at køerne hurtigt bliver alvorligt syge. Når først køerne bliver syge med Klebsiella-infektioner er der ikke meget, man kan gøre ud over at give væske og smertestillende medicin og så håbe på, at koen overlever infektionen og kommer ud på den anden side uden vedvarende nedsat mælkeydelse.   

Sådan bekæmper du Klebsiella
Stalosan F, som er det eneste accepterede pulverbiocid i EU, dræber effektivt Klebsiella i staldmiljøet også i sengebåse. Derfor viser erfaringer, at produktet er et effektivt redskab i kontrollen af Klebsiella, også på en varm sommerdag. Effekten af Stalosan F gør det muligt at slå Klebsiella ihjel på kort tid, men den virkelige fordel ligger i den forebyggende effekt, hvor man ved regelmæssigt brug af Stalosan F i sengebåsen, kan holde bakterien nede og mindske risikoen betydeligt for Klebsiella-infektioner. Her anbefaler vi, at man anvender Stalosan F et par gange om ugen, og hvis køerne er i højere risiko for at få Klebsiella-infektioner, kan man anvende Stalosan F dagligt.

Da Stalosan F er et pulver med begrænset mulighed for at jævne sig ud i sengebåsen, skal man sørge for, at hele den bagerste del af sengebåsen ved yverområdet er dækket af et jævn lag. Dette er afgørende for en god effekt. Vi anbefaler ikke, at man blander Stalosan F med strøelsen, inden udlægning, med mindre man er helt sikker på, at blandingen er perfekt og Stalosan F er til stede overalt i strøelsen. Erfaringer viser, at denne perfekte blanding er svær at opnå og herved opnår man ikke tilstrækkeligt god effekt af produktet. Derfor er vores anbefalinger altid, at man strør Stalosan F ud for sig selv. Dette gøres nemmest og mest effektivt med vores Handyman, som kan kobles til en skruemaskine, og sikre en meget jævn fordeling på kort tid.