26. marts 2020

Reduktion af varmestress giver højere foderindtag i sommermånederne

Da Medveczki József begyndte at tilsætte FreshFoss i foderet for at undgå varmestressede malkekøer i sommermånederne, oplevede han et tilfredsstillende foderindtag og en stabil produktion.

I mere end ti år har Medveczki József været leder af firmaet Dél Pest megyeiMezőgazdasági Zrt. i Ungarn. De råder over 10.000 ha jord, fordelt på 4.000 ha skov med primært poppel- og akacietræer, 1.000 ha til græsning og produktion af hø og 5.000 ha agerjord til produktion af afgrøder. Derudover udgør husdyropdræt også en stor del af selskabets aktiviteter.

 

”Gennemsnitsydelsen per ko ligger på 10.000 kg mælk, og det indeholder 3,8 % fedt og 3,3 % protein.

Derudover har vi en kødkvægsbestand på 300 limousinekøer plus opdræt samt en sobestand på 1.500 styk,” siger Medveczki József og fortsætter:

 

”Vores samarbejde med Vilofoss Ungarn begyndte for otte år siden, da vi blev introduceret til Stalosan F, som bruges til at reducere celletallet. Samarbejdet er fortsat siden da, og vi nyder godt af de positive resultater.”

Varmestressede køer fører til tabt fortjeneste

Desværre bliver varmestressperioden i Ungarn længere og længere. I den periode æder køerne mindre, og det fører til væsentlige produktionstab.

 

”Det foder, der er tilovers, giver vi til ungkvæget. Men det er normalt ikke muligt i de varme måneder om sommeren, da foderet bliver varmt. Vi har afprøvet mange af lignende produkter på markedet uden den store succes,” siger Medveczki József.

 

 

Fra 40 til 30 grader: bedre foderindtag

Medveczki József anvendte FreshFoss lige efter, det blev lanceret i Ungarn. Efter at have brugt produktet i sommermånederne oplevede han og hans medarbejdere, at temperaturen i foderet faldt fra 40 grader til 30 grader. De hurtigt nedbrydelige materialer i foderet bliver stabiliseret, hvilket betyder, at der ikke sker nogen væsentlig forringelse af foderkvaliteten.

 

”Nu kan jeg og mine medarbejdere give restfoderet til de lavtydende køer. Den mængde, dyrene æder, er tilfredsstillende, og der er ikke mere nogen udsving i produktionen. På grund af mine gode erfaringer kan jeg i høj grad anbefale begge produkter til andre driftsledere,” siger Medveczki József.

 

 

Dél Pest megyeiMezőgazdasági Zrt.

I 2014 begyndte Medveczki József og hans medarbejdere at udvikle malkekvægsbesætningens kapacitet og teknologiske værktøjer. Det arbejde foregår i to faser, hvoraf den første er færdiggjort. Næste fase omfatter en modernisering af kalveopdræts-, kælvnings- og ensileringsområderne.