3. marts 2017

SEGES forsøg: SeoFoss udmærker sig igen

Nyt forsøg fra SEGES har vist at SeoFoss udmærker sig i sammenligning med andre gyllehåndteringsprodukter på markedet.

SeoFoss viser flotte resultater for både homogenitet, lugt og ammoniakbinding. SeoFoss har markedets fineste partikelstørrelse, og den større partikeloverflade - sammenlignet med andre produkter - giver en højere ionbytning. SeoFoss har været med i Seges Landsforsøg Gødning, hvor de blandt andet har set på gyllens gødningsværdi efter tilsætning af SeoFoss. Forsøgene er lavet på SeoFoss og to andre produkter.

 

Landsforsøgene gødning (SEGES)

Tre forsøg med gylle til vinterhvede

 1. SeoFoss
 2. Active NS
 3. PP-Dorkel

Gylleanalyserne viser, at næringsstofkoncentrationerne er ens, uanset om gyllen er PP-Dorkel behandlet eller ej. Det samme gælder for Active NS. SeoFoss giver en højere koncentration af ammoniumkvælstof, mens tørstofindholdet er lavere, og fosfor og kalium er nogenlunde ens.

 

Udbytte og udnyttelse af kvælstof i gyllen

 1. For PP-Dorkel er der ingen udbytteeffekt
 2. For Active NS er der som gennemsnit ingen udbytteeffekt
 3. SeoFoss giver gennemsnitligt et ikke-signifikant merudbytte på 1,5 hkg pr. ha – i forsøg 002 er merudbyttet på 1,6 hkg dog signifikant.

Læs mere om forsøget her.

Økonomi ved brug af SeoFoss

Ekstra indtægt

 •  Merudbytte på 1,5 hkg pr. ha
 •  => 150 kg x kr. 1,20  = 180,00 kr. pr. ha.

Ekstra udgift

 •  30 m3 gylle pr. ha.
 •  => 30 m3 x 0,02 kg SeoFoss = 0,6 kg SeoFoss pr. ha
 •  => 0,6 kg SeoFoss á kr. 59,60 pr. kg = 35,76 kr. pr. ha.
 •  Samlet gevinst = 144,24 kr. pr. ha.
 •  ROI 503%

 

Øvrig effekt ved brug af SeoFoss

Udover dette giver SeoFoss en række andre fordele:

 • Let gyllehåndtering
 • Arbejdsbesparelser
 • Homogen gylle
 • Reduceret lugt

Ønsker du at vide mere om SeoFoss eller landsforsøgene, er du velkommen til at kontakte os