29. december 2017

SeoFoss udmærker sig igen

SeoFoss viser flotte resultater for både homogenitet, lugt og ammoniakbinding.

Der er mange gode grunde til at anvende SeoFoss. Du får op til 1,4 kg mere total N i gyllen, når du anvender SeoFoss hele året i stalden. SeoFoss gør også gyllen mere homogen, hvilket giver et bedre flow i kanalerne. Lugten reduceres mærkbart, da ammoniakken bindes i gyllen. Endvidere bliver gyllen også lettere at håndtere, hvilket giver arbejdsbesparelser.

 

SeoFoss ”bedst i test” for andet år i træk

SeoFoss har igen i år været med i SEGES’ landsforsøg på gødning og er endnu engang kommet ud som bedst, ud af i alt tre produkter, der har været med i afprøvningen. SeoFoss vinder på begge parametre- merudbytte og kvælstofudbytte.

Med SeoFoss får du:

 • Merudbytte på 310 kg pr. ha.
 • Signifikant højere kvælstofudbytte i kerne på 8 kg N pr. ha.

 

Gør hverdagen nemmere og sikrer økonomisk vækst

Råvarerne i SeoFoss har markedets fineste partikelstørrelser, hvilket giver en rigtig god effekt, da det medfører en større partikeloverflade og dermed en højere ionbytning. SeoFoss fungerer ved, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen. Produktet virker således som en buffer i gyllen og minimerer dermed udvaskningen af gødningen.

 

Økonomi ved brug af SeoFoss

Ekstra indtægt

 • Merudbytte på 3.1 hkg pr. ha
 • => 310 kg x kr. 1.10 = kr. 341,00 pr. ha.

Ekstra udgift

 • 30 m3 gylle pr. ha.
 • => 30 m3 x 0,02 kg SeoFoss = 0,6 kg SeoFoss pr. ha
 • => 0,6 kg SeoFoss á kr. 59,60 pr. kg = kr. 35,76 pr. ha.

Samlet gevinst

 • kr. 305,24 pr. ha.
 • ROI 9,5

 

Udover dette giver SeoFoss en række andre fordele:

 • Nem og sikker gyllehåndtering
 • Mere homogen masse
 • Binder ammoniak
 • Reduceret lugt

 

Ønsker du at vide mere om SeoFoss eller landsforsøgene, er du velkommen til at kontakte os.