Snyd ikke kvier på græs
3. april 2019

Snyd ikke kvier på græs

af Kaj Mortensen

Mange landmænd mener, at tilskud af mineraler til kvier primært hører vinteren til. De opfatter græs som et godt og alsidigt fodermiddel, der også dækker kviernes behov for mineraler og vitaminer. Den opfattelse er ofte forkert. Der er så store variationer i græsfodermidlernes indhold af mineraler, at man langt fra kan være sikker på, at det dækker kviernes behov. 

Standardanalyser på græs viser et relativt højt indhold af mineraler og vitaminer. Men det er kun gennemsnitstal, og standardanalyserne dækker over meget store variationer. Hvor meget analyserne kan svinge i praksis, afhænger af jordbundstype, græsblanding, græslængde, årstid m.m. En standardanalyse kan i mange tilfælde være mere vildledende end vejledende. Det vil derfor være en god forsikring også at give en mineralblanding i sommerperioden, når kvierne er på græs.

Indholdet af vitaminer i græs svinger også meget, men det er som regel så højt, at man ikke behøver at supplere med vitaminer til kvæg på græs.

Gode malkekøer

Formålet med at opdrætte kvier er, at de udvikler sig til gode malkekøer. Kvierne skal derfor behandles ordentligt og fodres godt. Eftersom mineraler er lige så vigtige som f.eks. energi og protein, stiller opdrættet også krav om, at mineralnormerne opfyldes. Hvis der er mangel på mineraler, vil det bl.a. medføre lavere tilvækst, ligesom der kan opstå problemer i forbindelse med drægtighed og kælvning.

Efter ædelyst

Når vi ser på variationerne i indholdet af mineraler i det græs som kvierne afgræsser , vil mange kvier blive underforsynet, hvis de udelukkende skal nøjes med de mineraler, de får fra græsmarken. Kvierne skal derfor have et dagligt tilskud af mineraler for at dække deres behov. Mange sætter en sliksten ud til kvierne. Det giver dog ofte en falsk tryghed, idet kviernes forbrug af sliksten som regel er meget lille og slet ikke modsvarer kviernes behov for supplerende mineraler. Det har mange landmænd erkendt og er begyndt at give deres kvier på græs fri adgang til Komix Opdræt Sommer. Det er en specialsammensat ”ædelyst”-mineralblanding. Økologerne bruger tilsvarende Komix Opdræt Natur Sommer.


Erfaringerne viser, at kvierne selv er i stand til at regulere optagelsen, som ofte ligger på 60-80 g mineralblanding pr. dyr pr. dag.


Så let er det med en MineralRocker

Mange bruger et overdækket trug til mineraler efter ædelyst til kreaturer på græs. Men inden for de senere år er der kommet en meget lettere løsning. Det er en MineralRocker. Den er lavet som en overdækket væltepeter, hvilket beskytter mineralerne mod både regnvand, gødning og urin. Den er lavet af kraftig plast og kræver ingen vedligehold. Det er således et fleksibelt trug, der ikke kan vælte, men kan flyttes efter behov. En nem og billig løsning.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte din lokale Vilofoss konsulent.

Jannie R. Ugelvig
Faglig Ansvarlig