Produktionen oppe at køre igen på Huizilong svinefarm
13. marts 2020

Stalosan F medvirker til at begrænse ASF i kinesisk svineproduktion

Af Celia Cheng – Marketing Manager, PUAI Feed

Produktionen oppe at køre igen på Huizilong svinefarm i Yanchuan-provinsen, Kina

Kinas svineindustri er hårdt ramt af afrikansk svinepest. Bestanden af grise er stærkt nedadgående, og priserne bliver ved med at stryge til vejrs. Med omfattende støtte fra den kinesiske regering i ryggen har mange svineproducenter indledt det forberedende arbejde for at behandle grisene. En stor del af grisene er kommet sig.

 

Om Huizilong

Gården ligger i Yan'an City, Shaanxi-provinsen. Det er en mindre slagtesvineenhed med 200 stipladser fordelt på to enheder med et samlet areal på 400 kvm.

Udgangspunktet før ASF

Den 5. marts 2019 viste ingen af 70 sunde slagtesvin tegn på at være ramt af sygdommen (vægt: 80 kg i gennemsnit).

 

Sådan udviklede den afrikanske svinepest sig

Den 6. marts 2019 blev der indkøbt 75 smågrise (ca. 30 kg) til Huizilong. De virkede umiddelbart raske og sunde. Tre dage senere viste nogle af grisene tegn på feber, men det tilskrev man det kolde vejr. Grisene reagerede ikke på medicinen, og de blev gradvist svagere. Over 20 af smågrisene døde inden for en uge, og næsten alle de nyindkøbte smågrise var døde efter ti dage. De 70 slagtesvin blev også smittet. De mistede ædelysten og fik feber, og et antal af dem døde.
Til sidst bekræftede et dyrlægehold, at gården var ramt af afrikansk svinepest.

Omtrent 15 dage senere var ingen af de 145 grise i live. De døde grise blev skaffet af vejen på forsvarlig vis for at undgå spredning af smitte, og de blev begravet ved gården.

  patrol

Indsats efter udbruddet af afrikansk svinepest

Da de døde grise var blevet begravet, brugte man Stalosan F til at desinficere grisestierne og de veje, der blev benyttet, da grisene skulle transporteres væk. Først blev Stalosan F anvendt i den anbefalede dosis, derefter blev der fulgt op med endnu en desinfektion af grisestierne med kaustisk soda, og til sidst blev de vasket af dagen efter. En uge senere blev grisestierne og grunden omkring bygningerne desinficeret med Stalosan F. Efter en uges hviletid blev der udført endnu en desinfektion med kaustisk soda. Ti dage senere blev de to grisestier og bygningerne behandlet med Stalosan F for tredje gang, inden det nye hold grise blev sat ind. Genindsættelsen fandt sted cirka en måned efter udbruddet af afrikansk svinepest. Overordnet set blev behandlingerne udført tre gange med Stalosan F og to gange med kaustisk soda.

 

Efter brug af Staloson F

Da desinfektionen med Stalosan F (50 mg/m2) var færdiggjort, blev produktionen af slagtesvin genoptaget. Den 27. april 2019 blev der indkøbt seks sunde grise fra lokalområdet. En måned senere var alle grise stadig i live og i god fysisk tilstand. I løbet af de fire uger blev gården desinficeret med Stalosan F én gang om ugen med en dosis på 50g/m2.

I slutningen af maj blev 180 smågrise indsat med henblik på avl. Én gang om ugen fortsatte man at bruge Stalosan F for at desinficere grisestierne og området omkring stalden. Indtil videre har de haft 25 grise med en nettovægt på 140 kg (til slagtning) og 155 slagtesvin over 125 kg (til salg).

 

Det tager lang tid og kræver en stor indsats at komme på fode igen efter et udbrud af afrikansk svinepest.

Men hvis man bliver ramt af afrikansk svinepest, vil brugen af desinfektionsmidler øge chancerne for at få bugt med virussen. Stalosan F er et bredspektret pulver desinfektionsmiddel, som dræber en lang række bakterier, svampe og virusser, samt forbedrer biosikkerheden og sikrer en bæredygtig svineproduktion.

Stalosan F - chinese bag