11. februar 2019

Supplerende mælketildeling øger fravænningsvægten

At tage bedst mulig hånd om grisen i den første kritiske tid er afgørende for grisens produktivitet resten af dens levetid.

Størstedelen af de grise, der dør inden fravænning, dør inden for de første 48 timer efter fødslen. For at minimere denne dødelighed skal grisen først og fremmest sikres en tilstrækkelig råmælksoptagelse. Råmælken giver energi, men hvad der er mere vigtigt: Grisens første immunforsvar etableres gennem immunaktive stoffer i råmælken. Disse antistoffer findes kun i råmælken og kun i op til 48 timer.

Supplerende mælketildeling i perioden, dag 4-10, samt tildeling af foder frem til fravænning øger fravænningsvægten. Den mest skånsomme fravænning opnås ved at anvende det samme foder før og efter fravænning. En høj fravænningsvægt er afgørende for grisenes evne til at klare fravænningen, og en højere fravænningsvægt kommer flerfold igen, når grisen forlader klimastalden. Som hovedregel betyder 1 kg ekstra ved fravænning, at grisen vil være ca. 3 kg tungere efter ca. 8 uger i klimastalden.

 

På dette oversigtsskema kan du få et overblik over, hvilken mælkeerstatning der passer bedst til din produktion.

Du kan læse mere om vores mælkeerstatningssortiment på Vilofoss kataloget eller DLG's kundeportal

Jacob Dall
Faglig Ansvarlig, Svin