7. januar 2016

Udvikling baseret på faktuel viden og grundige tests

af Jacob Dall, Fagligt ansvarlig svin

Troværdig, værdiskabende og ambitiøs - DLG koncernens kerneværdier passer godt på Vitfoss’ grundlæggende holdning til at udvikle nye produkter og koncepter. Troværdig viden baseret på valide forsøg, som er med til at øge bundlinjen hos primærproducenten, er den røde tråd i vores ambition omkring produktudvikling.

For landmænd, der er pressede på sundhed, miljø og økonomi, kan det være nærliggende at prøve sig frem med forskellige produkter, der dog ofte har en noget sparsom dokumentation. Ofte er konsekvensen, at den enkelte producent bruger penge på en række produkter uden nævneværdig effekt, før han finder effektive produkter. I erkendelse af at banebrydende produkter sjældent er veldokumenterede første gang, man støder på dem, består Vitfoss’ udviklingsarbejde i, ud over at udtænke egne løsninger og koncepter, at identificere de mest lovende produkter og vurdere disse produkters potentiale for svineproduktionen. Denne identifikation er oftest baseret på producenternes egne forsøg, der, hvis de er korrekt udført og synes troværdige, leder frem til en vurdering af deres økonomiske relevans for svineproducenterne. Klarer produkterne dette første nåleøje, vil de blive testet under praktiske betingelser, inden de evt. vil blive markedsført. I DLG koncernen arbejder vi sammen på tværs af landegrænser for at udnytte den viden, der findes i hele organisationen bedst muligt – til fordel for vores kunder. Vitfoss spiller en aktiv rolle i denne vidensdeling.

Jacob Dall
Faglig Ansvarlig, Svin