Undgå jernmangel hos dine pattegrise for 20 øre pr. gris
4. september 2020

Undgå jernmangel hos dine pattegrise for 20 øre pr. gris

Mange landmænd bruger jerntildeling i mælkeanlægget, når de skal sikre et stabilt og tilstrækkeligt hæmoglobinniveau hos deres pattegrise. Men er det den rette strategi for at undgå jernmangel blandt dine smågrise?

Undersøgelse af jerntildeling via mælkeanlæg
Københavns universitet har i samarbejde med SEGES undersøgt effekten af at give hele jerntildelingen i mælk. Resultaterne sammenlignes med en kontrolgruppe og en gruppe, hvor tildelingen af jern gives via injektion.

Undersøgelsen konkluderer, at grisene med jerntildeling udelukkende via mælk ikke når op på samme niveau som ved injektion. Samtidig er niveauforskellen på jernniveauet mellem de enkelte grise større end ved injektionsgruppen, da ikke alle grise drikker lige meget. 

Alle grise skal gerne op på en værdi på over 110 Hb (g/L) ved fravænning, og som gennemsnit klarer injektionen dette. Det kritiske niveau er, når hæmoglobinniveau kommer under 90 Hb (g/L), hvor grisene ikke trives optimalt. Det giver størst udslag, når man stresser grisene som ved fravænning eller sygdom.

Har du spørgsmål vedrørende jerntildeling, er du altid velkommen til at kontakte 
Ib Karstensen, Produktkonsulent på tlf.nr. 3368 5771

Brug Succes Jern som supplement til injektionen
Forskellen på jernniveauet blandt grisene er for stor ved ren jerntildeling via mælken. 

Da der også er grise, som er under de anbefalede 90 Hb ved jerntildeling via injektion, anbefaler vi, at der suppleres med tildeling af Succes Jern via mælken for at få hævet hæmoglobinniveauet på de grise, som ligger under niveau. 

Med Succes Jern kan det gøres for ca. 20 øre pr. gris. 

Anbefalet dosering i mælkeanlæg

Når Succes Jern anvendes som supplement til en anden jerntildeling, anbefaler vi halv dosering i forhold til Succes Jern som eneste jerntildeling.

Anbefalet supplement tildeling:
12,5 ml. Succes Jern pr. gris i diegivningsperioden
1,8 ml Succes Jern koncentrat pr. liter opblandet mælkeerstatning
0,18 % Succes Jern koncentrat pr. liter opblandet mælkeerstatning

Ib Karstensen
Ib Karstensen
FarmPack Fagkonsulent