15. december 2017

X-Zelit øger frugtbarheden og reducerer antallet af tomdage

Køer, tildelt X-Zelit i goldperioden, bliver hurtigere drægtige, viser et nyt studie fra Cornell Universitet.

Ovenstående figur viser, hvornår i laktationen køerne blev drægtige. I starten af laktationen er alle køer (100 %) naturligvis ikke-drægtige, men fra omkring dag 60 og fremefter bliver de fleste dyr konstateret drægtige.

Der ses, at køerne i X-Zelit-gruppen bliver tidligere drægtige sammenlignet med kontrolgruppen. 50 procent af dyrene i X-Zelit-gruppen er drægtige ved dag 70, mens der går 90 dage, før kontrolholdet har samme andel af drægtige. X-Zelit-gruppen har dermed 20 færre tomdage!

Effekten af X-Zelit på reproduktionen kan også aflæses ved dag 150. Her er 30 procent af dyrene i kontrolgruppen stadig ikke drægtige, hvorimod der kun er 10 procent af dyrene på X-Zelit-holdet, der ikke er drægtige.

Resultaterne indikerer, at reproduktionen er meget påvirket af dyrenes kalciumbalance ved kælvning. Dyrenes kalciumstatus er derfor ikke blot et midlertidigt problem ved kælvning – men påvirker produktionsniveauet i hele laktationen.

Læs mere omkring studiet fra Cornell Universitet her.