Service / Fjerkræ

Optimal ernæring i en effektiv fjerkræsproduktion starter med premixet

Den største og hurtigste udvikling i animalsk produktion sker inden for fjerkræbranchen. Ernæring spiller en altafgørende rolle i opfyldelsen af det stadigt stigende genetiske potentiale målt på vægtstigning, foderkonverteringsrate, antal æg, ægmasse, klækningsprocent og fjerkrævelfærd.

Ekspertise med merværdi

DLG-koncernen er blandt de største foderproducenter i EU. I Vilofoss trækker på vi denne baggrund, vores erfaring og de seneste forsknings- og udviklingsresultater for at opbygge vores in-house-viden om fjerkræernæring. Kombineret med de ingeniørmæssige evner og kompetencer, der ligger bag Vilofoss’ premixproduktion, gør det os til en værdifuld konsulent og samarbejdspartner i fjerkræbranchen.

Individuel rådgivning om alle spørgsmål vedrørende husdyrernæring og -håndtering samt produktion af fjerkræfoder er fundamentet for en rentabel anvendelse af Vilofoss’ produkter. Vi er dedikerede til at yde professionel konsulentbistand med sigte på at optimere vores kunders resultater.

Effektiv og bæredygtig produktion

Alle Vilofoss’ produktionsanlæg anvender de nyeste bæredygtige og effektive produktionsmetoder, som sikrer omkostningseffektiv og rettidig levering til vores kunder.  Vi lever op til vores kunders forventninger og sikrer en løbende og fremtidsorienteret udvikling af Vilofoss’ produktsortiment gennem strategiske og specialiserede udvidelser af vores eksisterende anlæg eller målrettede investeringer.

Vi anvender de mest moderne fremstillingsprocesser til at producere fjerkræfoder og opfylder dermed alle foderbehandlingsindustriens krav og betingelser for animalsk produktion og foder, som er under konstant forandring. En skånsom ressourceudnyttelse og beskyttelse af miljøet hænger tæt sammen og gør os til en af de førende producenter af premix i Europa.

Højkvalitetsprodukter

Som et afgørende led i fødevareproduktionskæden har vi et særligt ansvar for forbrugere, husdyrbesætninger og miljø.  Derfor har kvalitetsstyring højeste prioritet hos Vilofoss. Vi anvender udelukkende råmateriale af den bedste kvalitet i produktionen. De kommer fra de højest certificerede leverandører efter at have undergået omhyggelig revision og produktkvalitetskontrol.

Alle vores produktionsanlæg i Vilofoss er certificerede i henhold til FAMI-QS-regelsættet, som fodertilsætningsbranchen har udviklet for producenter af fodertilsætning og premixer med henblik på opfyldelse af EU’s Foderhygiejneforordning (183/2005 med virkning fra 1. januar 2006). FAMI-QS-reglerne bygger på ISO-, GMP- og HACCP-principperne. I starten af 2007 blev FAMI-QS anerkendt som EU-retningslinjer for god praksis. Desuden er vores fabrikker GMP+/QS-certificerede.

Individuelle fjerkræfoderkoncepter og rådgivning

Gennem vores fjerkræernæringseksperter tilbyder Vilofoss individuel rådgivning og skræddersyede ernæringsløsninger med henblik på at optimere produktionen under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for avleren. Vi har omfattende erfaring med at sammensætte foder til høj ydeevne, som dækker de forskellige behov i fjerkræproduktionen. Vi ser på de konkrete forhold og tilgængeligheden af lokale råvarer (korn, protein, fedt og mineralkilder), lokale behov og betingelser, så vi kan give anbefalinger om alle aspekter af fjerkræernæring og behandling af fjerkræfoder, herunder specialfremstillede foderblandinger.