Vores viden / Vådfoder guide / Analyse af vådfoder

Analyse af vådfoder

Kend dit vådfoder:

For at gøre det nemt at kvalitetssikre hjemmeblandet foder, har Vitfoss udviklet et koncept, så det bliver let at gennemføre denne kontrol.

Kontrollen bygger på hyppige analyser af få centrale parametre, der kan bruges som pejlemærke for at kunne følge op på om foderet blandes som tiltænkt.

Når man som hjemmeblander ønsker at gøre brug af konceptet, køber man ad gangen 1 års analyser (12 stk.) pr. blanding/recept.  Man får derefter tilsendt alle emballage/forsendelsesmaterialer, og har ansvaret for den praktiske udtagelse.

Pakken indeholder:

  • Prøveudtagningsvejledning
  • Prøveforsendelsesmaterialer
  • Rekvisitioner – forudfyldt; skal blot udfyldes med dato

Derefter sendes prøven direkte til Eurofins som indenfor 5-7 arbejdsdage, sender resultaterne retur. Derefter kan man sammen med konsulenten, sammenholde med recepter og afklarer om der er grund til indsats.